Gå til sidens indhold

Fokus på høj faglighed og god service i Motorstyrelsen

Den nye styrelse vil bidrage til et smidigt og velfungerende bilmarked i Danmark og sikre korrekt og effektiv registrering af alle køretøjer.

1. juli blev det Motorstyrelsens opgave at sørge for, at alle køretøjer i Danmark bliver registreret korrekt, og at værdifastsættelse og afgiftsberegning sker på et gennemskueligt grundlag. Det er opgaver, som tidligere blev varetaget af SKAT Motor, men nu har området altså fået sin helt egen styrelse.  

I Motorstyrelsen lægger vi stor vægt på at give kunderne en god oplevelse. Borgere og virksomheder skal opleve, at medarbejderne i Motorstyrelsen er professionelle, har en høj faglighed og er servicemindede, når de behandler sager, vejleder og kontrollerer

Jens Otto Størup, Direktør i Motorstyrelsen

Medarbejderne i Motorstyrelsen følger de seneste tendenser på området og prioriterer et godt samarbejde med motorbranchen højt. Det skal være medvirkende til at sikre, at vi har et smidigt og velfungerende bilmarked i Danmark.

Motorstyrelsen tager sig alle typer sager, der handler om registrering, værdifastsættelse og afgiftsberegning i Danmark. Derfor kommer borgerne for eksempel i kontakt med styrelsen, når de omregistrerer en bil, importerer en bil eller henvender sig i ekspeditionerne for at købe nummerplader. Motorstyrelsen administrerer også leasingområdet, som har været i kraftig vækst i de seneste år, fordi et stigende antal bilister leaser en bil i stedet for at købe. På sigt vil Motorstyrelsen gøre kundeoplevelsen endnu bedre ved at udvikle digitale løsninger til glæde for borgere og virksomheder. 

I de første måneder vil vi i Motorstyrelsen primært fokusere på, at medarbejderne løser opgaverne hurtigt og kompetent, selv om der er tale om en stor omstillingsproces, som blandt andet indebærer, at mange nye medarbejdere bliver lært op af erfarne kolleger. 

Vi er særdeles godt tilfredse med antallet af ansøgninger og de kompetencer, som ansøgerne til nye stillinger har haft. For eksempel modtog vi 499 ansøgninger til stillinger som sagsbehandlere, mens 99 søgte job som forretningsudvikler

Jens Otto Størup, Direktør i Motorstyrelsen

Motorstyrelsen ansætter løbende nye medarbejdere og får i alt 250-300 medarbejdere. Hovedparten skal arbejde på hovedkontoret i Aalborg, mens de øvrige er beskæftiget på kontorerne i Aarhus, Odense og Høje Taastrup.

Etableringen af Motorstyrelsen er et led i regeringens plan om at skabe en bedre Skatteforvaltning. I alt er der oprettet 7 nye styrelser, som har fået ansvaret for hver deres kerneydelse. Du kan læse mere om de 7 styrelser her.

Nye skilte i Øsybanegade