Gå til sidens indhold

Sager om veteranbiler bliver behandlet hurtigere hos Motorstyrelsen

Ventetiden på at få behandlet en sag om veteranbiler er blevet markant lavere, efter at Motorstyrelsen har prioriteret sagerne højere end tidligere.

Hvis du har importeret en veteranbil til Danmark, skal du ikke længere vente op til syv uger på at få din sag behandlet hos Motorstyrelsen. Sagsbehandlingstiden er bragt ned til omkring to uger hos den nye styrelse, der blandt andet tager sig af sager vedrørende veteranbiler.

Motorstyrelsen er i stand til at afgøre sager hurtigere end tidligere, fordi man i de seneste måneder har opprioriteret området i styrelsen.

Vi er meget tilfredse med at have nedbragt sagsbehandlingstiden til cirka to uger. Det satser vi meget på at kunne opretholde, så ejerne hurtigere kan komme ud at køre i deres veteranbiler,

Jørgen Rasmussen, Underdirektør i Motorstyrelsen

Motorstyrelsen oplyser, at den korte sagsbehandlingstid gælder køretøjer, der kan karakteriseres som veteranbiler. Betingelsen er, at køretøjerne fremtræder som ved første registrering. Hvis der er tale om ældre biler, der er bygget om, så de ikke kan få status af veteranbiler, er sagsbehandlingstiden længere. Motorstyrelsen må jævnligt give afslag til bilejere, der søger om at få godkendt deres køretøjer som veteranbil. Afslagene skyldes næsten altid, at bilerne er blevet bygget om og derfor ikke længere fremstår som ved første registrering.

- Hvis bilen for eksempel har fået en ny motor, en ny bund eller et nyt chassis, så er der ikke længere tale om en veteranbil i afgiftsmæssig forstand. Det bliver nogle kunder somme tider skuffede over, men sådan er reglerne, siger Jørgen Rasmussen, som tilføjer, at den type sager tager lidt længere tid at behandle, fordi medarbejderne i Motorstyrelsen skal indhente oplysninger hos ejeren af køretøjet samt hos Færdselsstyrelsen, som har ansvaret for syn af biler.

Motorstyrelsen blev etableret 1. juli i år i forbindelse med omlægningen af SKAT. Motorstyrelsens opgave er at sikre, at alle motorkøretøjer er registreret korrekt, og at værdifastsættelse og afgiftsberegning sker på et ensartet og gennemskueligt grundlag.

Corvette.jpg
Corvette