Bilaftale 2021

Tidsplan for lov om nye bilafgifter


 • Juli 2021
  • 1. juli 2021

   Frist for at udlevere køretøjer
   Køretøjer, der er omfattet af en bindende købs- eller leasingsaftale efter tidligere afgiftsregler, skal senest denne dato registreres til køber eller leasingtager. 

  • 1. juli 2021

   Ny ejerafgift for person- og varebiler
   For person- og varebiler, der er indregistreret i Danmark eller udlandet første gang den 1. juli 2021 eller senere, baseres brændstofforbrugsafgiften på køretøjets CO2-udledning.

 • Juni 2021
  • 1. juni 2021

   Nye regler for registreringsafgift træder i kraft
   Motorregistret opdateres med de nye regler, og Motorstyrelsen begynder at omberegne registreringsafgiften efter de nye regler for køretøjer indregistreret fra og med den 18. december 2020 til og med den 31. maj 2021.

 • Februar 2021
  • 9. februar 2021

   Lovforslag vedtaget

  • 15. februar 2021

   Nye satser for grøn ejerafgift og vægtafgift
   Nye satser for periodiske afgifter gælder fra denne dato.

 • December 2020
  • 17. december 2020

   Frist for købsaftaler
   Frist for at indgå bindende købs- og leasingaftaler med registreringsafgift efter regler gældende på daværende tidspunkt.

  • 18. december 2020

   Lovforslag fremsat
   Nye regler for registreringsafgift gælder fra denne dato.

Få overblik over de nye bilafgifter

Få et hurtigt overblik over, hvad de nye bilafgifter betyder for registreringsafgift og periodiske afgifter i Motorstyrelsens video om bilaftalen 2021…

Omberegning af registreringsafgift

Motorstyrelsen er i juni gået gang med at omberegne registreringsafgift, efter de nye afgiftsregler trådte i kraft den 1. juni 2021.

Registreringsafgift efter nye regler

Motorstyrelsen har beregnet vejledende eksempler på ny registreringsafgift på en række køretøjer.

Spørgsmål og svar om de nye afgifter

Motorstyrelsen har svaret på en lang række spørgsmål om de nye bilafgifter.

Beregningsskemaer til registreringsafgift

Motorstyrelsen har udarbejdet to skemaer, som du kan bruge til at beregne registrerings-afgift efter de nye regler. Bemærk, at skemaerne er vejledende…

Lov om nye bilafgifter mv.

Loven om nye bilafgifter hedder lov nr. 203 af 13. februar 2021.

Ny periodisk afgift

Den nye lov om bilafgifter indfører en ny afgift, CO2-ejerafgift, for person- og varebiler, der er registreret første gang 1. juli 2021 eller senere.

Regler for veterankøretøjer

Originalitetskravet til veterankøretøjer bortfalder 1. juni 2021, når de nye regler for registreringsafgift træder i kraft.

Fakturakrav i overgangsperioden

Sådan kan forhandlere overholde fakturakrav i perioden indtil nye regler for registreringsafgift træder i kraft.

Udskydelse af betalingsfrist for marts

Betalingsfristen for månedsangivelsen for marts 2021 udskydes til den 15. november 2021 for registrerede forhandlere (selvanmeldere).

Bindende købs- og leasingaftaler

Særlig overgangsordning for købs- og leasingaftaler indgået senest 17. december 2020.