Beregningsskemaer til registreringsafgift

På denne side finder du beregningsskemaer, som du kan bruge til at beregne registreringsafgiften efter de nye regler. Vær opmærksom på, at beregningsskemaerne kun er vejledende.

Motorstyrelsen har udarbejdet to skemaer, som du kan bruge til at beregne registreringsafgift efter de nye regler, som et flertal i Folketinget vedtog med lov nr. 203 af 13. februar 2021.

Beregningsskemaerne kan anvendes indtil den 1. juni 2021, hvorefter Motorregistret kan håndtere beregningerne. De nye regler vedrørende registreringsafgift træder i kraft den 1. juni 2021, hvor reglerne får virkning fra og med den 18. december 2020.

Beregningsskemaerne er kun vejledende

Vi gør opmærksom på, at der alene er tale om vejledende beregninger. Er der forskel på registreringsafgiften beregnet efter disse beregningsskemaer og registreringsafgiften beregnet i Motorregistret (fra og med den 1. juni 2021), vil det være beregningen i Motorregistret, som er gældende.

Du skal kende nypris og handelspris

Du skal kende den oprindelige nypris og handelsprisen (begge inkl. registreringsafgift) på køretøjet for at kunne bruge beregningsskemaerne.

Skal du beregne registreringsafgiften for et veterankøretøj, skal du også kende køretøjets oprindelige afgiftspligtige værdi (nypris ekskl. registreringsafgift).

Nedenfor finder du skemaerne og en vejledning til at bruge dem.

Hent beregningsskemaer

Der er to udgaver af beregningsskemaerne, et med og et uden makro. Du vælger selv, hvilket skema du vil bruge. 

Nye køretøjer beregnes på samme måde i begge skemaer, men ved brugte køretøjer skal du bruge beregningsknappen i skemaet med makro og målsøgning i skemaet uden makro. Se nærmere nedenfor i afsnittet: Sådan bruger du skemaerne.

Hent beregningsskema med makro

Hent beregningsskema uden makro

 

Sådan bruger du skemaerne

Du skal indtaste køretøjets værdier i de grønne, farvede felter i beregningsskemaerne. De øvrige felter er låst for at sikre, at de bagvedlæggende formler ikke ændres.

Hvis du modtager en sikkerhedsadvarsel, når du åbner et skema, skal du klikke på ”Aktivér indhold”, før du kan bruge skemaet.

 

Typer af køretøjer

Beregningsskemaerne kan beregne registreringsafgiften for følgende køretøjstyper:

  • Personbiler
  • Varebiler
  • Motorcykler
  • Autocampere
  • Veteranbiler
  • Veteranmotorcykler

Billede viser faneblade i beregningsskema

 

Nye køretøjer

Du skal indtaste dit køretøjs tekniske oplysninger og den bruttoafgiftspligtige værdi i de grønne felter.

 

I det grå felt i bunden af beregningsskemaet kan du se den endelige registreringsafgift. Resultatet ændrer sig automatisk, efterhånden som du indtaster nye eller ændrede værdier i de grønne felter.

 

Brugte køretøjer

Du skal indtaste dit køretøjs tekniske oplysninger samt en handelspris og nypris i de grønne felter.

Bruger du Excel-filen med makro (”xlsm”), skal du trykke på ”Beregn registreringsafgift for brugt køretøj” for at se den endelige registreringsafgift.

 

I det grå felt i bunden af beregningsskemaet kan du se den endelige registreringsafgift.

 

Hvis du trykker ”Enter”, efter du har indtastet handelspris og nypris, bliver feltet rødt.

 

Bruger du Excel-filen uden makro (”xlsx”), skal du foretage en målsøgning som vist på billedet her og trykke ”OK” for at se den endelige registreringsafgift.

 

I det grå felt i bunden af beregningsskemaet kan du se den endelige registreringsafgift.

 

Har du brug for hjælp?

Har du brug for hjælp, eller har du spørgsmål, kan du kontakte Motorstyrelsen på telefon 72 22 15 15.