Omberegning af registreringsafgift

Motorstyrelsen er i gang med at omberegne registreringsafgift på køretøjer, der er indregistreret i perioden 18. december 2020 til og med 31. maj 2021.

Den 1. juni 2021 trådte nye regler for registreringsafgift i kraft. Reglerne har virkning fra den 18. december 2020, og derfor er Motorstyrelsen nu i gang med at omberegne afgiften på køretøjer, der er afgiftsberigtiget i perioden 18. december 2020 til og med 31. maj 2021.

Vi forventer, at 75 procent af omberegningerne vil være gennemført i slutningen af september og de resterende 25 procent inden december.

Omberegningerne kan medføre, at det bliver nødvendigt at efterregulere de betalte afgifter. Skattestyrelsen vil efteropkræve eller tilbagebetale beløbet til den, der har pligt til at afregne afgiften.

 

Løbende opdatering

Motorstyrelsen orienterer på denne side løbende om, hvordan det går med omberegningerne.

1. oktober 2021

Motorstyrelsen forventer fortsat, at vi har gennemført alle omberegninger af registreringsafgift inden 1. december 2021. Vi har dog ikke, som oprindelig planlagt, gennemført 75 procent ved udgangen af september. Det skyldes blandt andet:

 • forslag til lovændring vedrørende bindende købsaftaler, som fremsættes i Folketinget i oktober
 • fejl i gennemførte omberegninger af en række varebiler
 • uforudset kompleksitet i processen med omberegning af leasing-køretøjer.

Vi har fokus på så vidt muligt først at gennemføre de omberegninger, hvor der er indbetalt for meget i registreringsafgift.

Vi forventer snarest at gå i gang med omberegning på leasing-køretøjer. Her vil vi for nogle leasing-køretøjer udsende 2 afgørelsesbreve til leasing-giver, fx hvis en leasingkontrakt er afbrudt eller forlænget.

28. september 2021

Motorstyrelsen er fortsat i gang med omberegninger, og vi kan konstatere, at der er behov for at præcisere et par forhold vedrørende virksomheders månedsangivelse, opkrævninger til virksomheder og NEDC2-målenorm.

Månedsangivelsen

Systemmæssige forhold gør, at du skal være opmærksom på nedenstående i forbindelse med omberegninger og virksomhedens månedsangivelse.

 • Motorstyrelsen kan regulere din månedsangivelse frem til fristen for at lukke månedsangivelsen (det vil sige den 15. i måneden efter), også selvom du har lukket månedsangivelsen før den 15. Du skal derfor være opmærksom på, at der kan komme opkrævninger på baggrund af omberegninger frem til fristen den 15.
 • Det er nødvendigt, at du lukker månedsangivelsen rettidigt, selvom du har modtaget en omberegning, du ikke er enig i. Vi vil selvfølgelig forholde os til de punkter, du er uenig i, selvom månedsangivelsen er lukket. Hvis du er uenig i en omberegning, skal du sende os en indsigelse med følgende oplysninger:
  • køretøjets stelnummer
  • jeres egen beregning
  • afgørelsen fra Motorstyrelsen
  • begrundelse for, hvorfor I er uenige i afgørelsen.

Send indsigelsen til os via TastSelv Erhverv på skat.dk. I menuen vælger du Skriv til os → Bil og motor → Regulering af registreringsafgift som følge af lov 203 om  nye bilafgifter.

Brevet vedrørende omberegningen kommer i meddelelsesarkivet på TastSelv Erhverv

Hvis du som virksomhed skal betale mere eller mindre i registreringsafgift, efter Motorstyrelsen har omberegnet afgiften, finder du brevet med omberegningen i meddelelsesarkivet på TastSelv Erhverv.

Omberegninger er ikke endelige for køretøjer med NEDC2-målenorm

Hvis et køretøj er registreret med NEDC2-målenormen i Motorregistret, og afgiftsberegningen er foretaget i 2021, er omberegningen ikke nødvendigvis endelig.

Omberegningen er sket ud fra NEDC2-forbrugstallene, men fra den 1. januar 2021 skal registreringsafgiften beregnes ud fra WLTP. Motorstyrelsen vil på et senere tidspunkt omberegne registreringsafgiften på ny med udgangspunkt i WLTP-forbrugstallene.

Se mere om ændring af målenorm i nyhedsbrev om udløb af overgangsordning med NEDC2 og overgang til WLTP-målenorm.

26. august 2021

Motorstyrelsen er i juni gået i gang med omberegningerne. Vi følger planen ovenfor og forventer fortsat, at 75 procent af omberegningerne vil være gennemført i slutningen af september og de resterende 25 procent inden december.

Senest har vi kørt omberegninger på nul-emissionsbiler, hvor der er væsentlig forskel på registreringsafgiften efter de tidligere og de nuværende afgiftsregler.

Har du behov for selv at beregne registreringsafgift efter de nye afgiftsregler, kan du benytte Motorstyrelsens beregningsskemaer. Vær opmærksom på, at skemaerne er vejledende.

 

Spørgsmål til regulering af registreringsafgift

Har du eller din virksomhed modtaget en afgørelse fra Motorstyrelsen om ny beregning af registreringsafgift eller eksportgodtgørelse som følge af de nye regler om registreringsafgift, og har du spørgsmål til afgørelsen, så kan du skrive til os via TastSelv på skat.dk.
.
I menuen vælger du: Skriv til os → Bil og motor → Regulering af registreringsafgift som følge af lov 203 om  nye bilafgifter.
.
.