Omberegning af registreringsafgift

Motorstyrelsen er i gang med at omberegne registreringsafgift på køretøjer, der er indregistreret i perioden 18. december 2020 til og med 31. maj 2021.

Den 1. juni 2021 trådte nye regler for registreringsafgift i kraft. Reglerne har virkning fra den 18. december 2020, og derfor er Motorstyrelsen nu i gang med at omberegne afgiften på køretøjer, der er afgiftsberigtiget i perioden 18. december 2020 til og med 31. maj 2021.

Vi forventer, at 75 procent af omberegningerne vil være gennemført i slutningen af september og de resterende 25 procent inden december.

Omberegningerne kan medføre, at det bliver nødvendigt at efterregulere de betalte afgifter. Skattestyrelsen vil efteropkræve eller tilbagebetale beløbet til den, der har pligt til at afregne afgiften.

Løbende orientering

Fra august vil vi på denne side løbende orientere om, hvor langt vi er med omberegningerne.