Se video om de nye bilafgifter

Her kan du få et hurtigt overblik over, hvad de nye bilafgifter betyder for registreringsafgift og periodiske afgifter.

De nye bilafgifter blev vedtaget i februar 2021 af et flertal i Folketinget, som forventer, at den nye lovgivning vil føre til flere grønne biler på vejene.

Hovedpunkter i loven om nye bilafgifter

Registreringsafgift

  • De nye regler for registreringsafgift trådte i kraft den 1. juni 2021, men de har virkning fra den 18. december 2020.
  • Der indføres bl.a. nye bundfradrag for person- og varebiler, særlige bundfradrag for nul- og lav-emissionskøretøjer og nye skalaknæk.
  • Der indføres nyt tillæg for CO2-udledning.

Periodiske afgifter

  • Der bliver indført en ny periodisk afgift, CO2-ejerafgift, som gælder for person- og varebiler, der er registreret første gang i Danmark eller udlandet den 1. juli 2021 eller senere. Der vil altså fortsat være køretøjer, der betaler vægtafgift og grøn ejerafgift.
  • Både vægtafgift, grøn ejerafgift og CO2-ejerafgift stiger fra 2022 til og med 2026.
  • Satsen for udligningsafgift, som betales for dieseldrevne køretøjer, steg den 15. februar 2021.

Læs om de væsentligste ændringer af bilafgifterne på skat.dk