Interview med medarbejdere

Her fortæller en række medarbejdere om, hvordan det er at arbejde i Motorstyrelsen, og hvad de bruger deres arbejdsdag på.

I Motorstyrelsen har vi mange forskellige fagligheder og baggrunde. Fælles for alle er, at vi bidrager til vores kerneopgaver, nemlig at sikre korrekt og effektiv registrering og afgiftsberegning af alle køretøjer i Danmark. Her kan du læse mere om, hvad vi arbejder med i forskellige enheder.

Jurist Anja Dahl Jensen

Som chefkonsulent i Jura og Processer hjælper Anja Dahl Jensen blandt andet kolleger i andre enheder med sparring på  juridiske spørgsmål, og hun samarbejder med Skatteministeriet om lovgivning på motorområdet.

Vejledningsmedarbejder Peter Sanderhoff Nielsen

Som ansat i Vejledning og Kontrol i Motorstyrelsen vejleder Peter både borgere og virksomheder om reglerne for afgifter på køretøjer i Danmark.

Værdifastsætter Steffen Lund Sørensen 

Som ansat i Værdifastsættelse i Motorstyrelsen værdifastsætter Steffen biler, så afgiftsgrundlaget bliver korrekt. 

Sagsbehandler Janni Krag Vestergaard

Som ansat i Sagsbehandling i Motorstyrelsen behandler Janni blandt andet ansøgninger fra udenlandske køretøjer, der skal have tilladelse til at køre på danske veje.