Lene Lund Bendix

Som jurist i Motorstyrelsen arbejder Lene sammen med de øvrige medarbejdere i Jura og Processer med juridiske spørgsmål af forskellig slags.

Hvilke opgaver består dit job af?

- Opgaverne er meget brede – i Jura og Processer kalder vi os ”husjurister”. Som jurist i Motorstyrelsen behandler jeg og mine kolleger de juridiske spørgsmål, som Motorstyrelsens sagsbehandlere i driften støder på, og som kræver juridisk videndeling og sparring.

- Jeg deltager særligt i arbejdet med at understøtte motorafdelingerne med juridisk sparring om blandt andet opgaven med eksport samt om opgaven med fratagelse af registreringer for fx selvanmeldere. En anden vigtig opgave som jeg medvirker i, er at håndtere de juridiske problemstillinger, der rejses af andre myndigheder, som Motorstyrelsen samarbejder med som fx Færdselsstyrelsen eller politiet.

Lene 2.JPG
Lene Lund Bendix

- Jeg er også involveret i samarbejdet med Skatteministeriets departement om blandt andet lovgivningen samt med Udenrigsministeriet om administration af diplomatbiler mv.

- Den juridiske vejledning opdateres to gange årligt, og alle i Jura og Processer medvirker i denne vigtige opgave. Den juridiske vejledning er det værktøj, som både vores kolleger samt borgere og virksomheder kan benytte til at finde ud af, hvad der er op og ned på de regelsæt, vi i Motorstyrelsen administrerer efter. Vi skal forsøge at gøre lovgivningen tilgængelig for omverdenen, og vejledningen skal være skrevet på en måde, så borgere og virksomheder kan forstå og tjekke op på alle relevante love og regler.

Hvad er det bedste ved dit arbejde?

- Det bedste ved mit arbejde er, at jeg bliver udfordret hver dag. Det er motiverende, at der er en udadvendt vinkel på mit arbejde både i relation til mine kolleger og i resten af Motorstyrelsen, men også eksternt til andre myndigheder samt borgere og virksomheder. Jeg er især glad for, at jeg i mit arbejde samarbejder på tværs af organisationen og med departementet.

Hvad er din uddannelses- og erfaringsmæssige baggrund?

- Jeg er uddannet cand.jur., og jeg har efterfølgende taget en masteruddannelse i europæisk og international skatteret. Min erfaringsmæssige baggrund er bred, og jeg har haft forskellige lederjobs i forskellige dele af organisationen på tværs af alle skatte- og afgiftsområder. I mit sidste job var jeg funktionsleder i en afdeling, der havde med straffesager at gøre.

Hvorfor søgte du i Motorstyrelsen?

- Jeg blev ansat i Motorstyrelsen den 1. februar 2018. Jeg valgte at søge i Motorstyrelsen, da der endelig kom en styrelsesfunktion tæt på mig samtidig med, at jeg havde et stort ønske om at være tættere på juraen. I den tid jeg har været leder, har jeg af og til savnet at komme dybere ned i sagerne. Jeg valgte derfor sent i mit arbejdsliv at søge et job, hvor jeg ville få mulighed for at bruge min jura igen.

Hvad fortæller du naboen om dit arbejde?

- Til min nabo fortæller jeg, at Motorstyrelsens opgave er at administrere registrering af motorkøretøjer samt at administrere registreringsafgift og løbende afgifter på motorkøretøjer.

- Jeg fortæller dem, at mit arbejde består af at løse juridiske problemstillinger på vores administrationsområde, yde hjælp til kolleger i driften samt samarbejde med andre styrelser og departementet. Jeg synes, at jeg har fantastiske kolleger, og vi er gode til at have en hårfin balance mellem at have det sjovt sammen samtidig med, at vi også er seriøse og alvorlige, når det brænder på.