Anja Dahl Jensen

Anja Dahl Jensen er chefkonsulent i enheden Jura, hvor hun primært arbejder med juridiske problemstillinger og sparring i forhold til eksport af køretøjer. Men hun bidrager også indenfor en række andre juridiske opgaver. Anja er i øjeblikket fungerende kontorchef i Jura.

Anja Dahl Jensen

Hvilke opgaver består dit job af?

I Jura løser vi en bred vifte af opgaver. Vores primære opgave er at bistå de øvrige enheder i Motorstyrelsen med sparring på juridiske spørgsmål, ligesom vi skal sikre, at juridiske nyheder, herunder ny lovgivning og nye domme eller afgørelser, bliver formidlet til hele Motorstyrelsen og til branchen.

Jeg arbejder særligt med juridiske problemstillinger og sparring på eksportområdet, men der er mange forskelligartede problemstillinger, der spænder fra forældelse af fordringer over værdifastsættelse af køretøjer til fratagelse af registrering for selvanmeldere, som er virksomheder, der har tilladelse til selv at værdifastsætte køretøjer.

Jeg er desuden fast deltager i det faglige netværk i Motorstyrelsen, hvor Jura formidler juridiske nyheder til de øvrige deltagere fra styrelsen.    

I Jura har vi et tæt samarbejde med Skatteministeriets departement om udvikling og implementering af lovgivning på motorområdet, ligesom vi bidrager med juridisk bistand til øvrige myndigheder, som har spørgsmål til motorområdet.

I Jura er vi ansvarlige for Motorstyrelsens processer og er med til at sikre, at processerne er lovmedholdelige. Vi er desuden ansvarlige for Den juridiske vejledning, der er et opslagsværk på skat.dk, som opdateres to gange årligt.

Den juridiske vejledning er et værktøj, som kan benyttes af både kolleger i Motorstyrelsen og af borgere og virksomheder. Det fremgår af Den Juridiske vejledning, hvad der er Motorstyrelsens opfattelse af gældende praksis. 

Hvad er det bedste ved dit arbejde?

Det bedste ved mit arbejde er, at jeg løser en række forskellige arbejdsopgaver og aldrig ved, hvad dagen bringer. Vi løser en bred vifte af opgaver, og opgaverne er meget alsidige. Fælles for opgaverne er dog, at der altid er behov for at forstå problemstillingen i praksis, før jeg kan give et juridisk svar, som sagsbehandlerne kan anvende i sagsbehandlingen.

Jeg synes, det er super motiverende at kunne hjælpe sagsbehandlerne i Motorstyrelsen, så de kan komme videre med deres arbejde, og jeg finder det særligt motiverende at være med til at give input til ny lovgivning.

Men der er ingen tvivl om, at det er alfa og omega med gode kolleger, som er klar med faglig sparring, når der er behov for det. 

Hvad er din uddannelses- og erfaringsmæssige baggrund?

Jeg er udannet cand.merc.jur. fra Aalborg Universitet i 2007 og blev herefter ansat i en inddrivelsesenhed i i Aalborg. Her varetog jeg frem til 2018 en række forskellige arbejdsopgaver. Sideløbende med min ansættelse i SKAT, har jeg taget en master i SKAT ved Aarhus Universitet.

Hvorfor søgte du til Motorstyrelsen? 

Da muligheden for at søge stillingen i Jura i Motorstyrelse bød sig, var jeg ikke i tvivl om, at jeg måtte gribe chancen. Jeg havde været ansat som sagsbehandler i SKAT i en del år, hvor jeg blandt andet arbejdede med udvikling af processer.

Jeg synes særligt, arbejdet med at sikre ensartede og lovmedholdelige processer var spændende, samtidig med at jeg drømte om at komme endnu tættere på lovgivers beslutninger og samarbejdet med departementet.

Derudover var muligheden for at være med til at bygge en helt ny styrelse op i Aalborg meget tiltalende – og det har været en virkelig spændende rejse. 

Hvad fortæller du naboen om dit arbejde?

Jeg giver en indflyvning til Motorstyrelsens kerneopgaver og forklarer, hvordan vi er med til at løse en vigtig samfundsopgave.

De fleste har en holdning til biler, og vi tager som regel en snak om løst og fast på motorområdet. Det er motiverende at kunne forklare, hvorfor reglerne er bygget op, som de er, og at registrering af køretøjer og betaling af registreringsafgift er en vigtig samfundsopgave.

Motorstyrelsen er med til at sikre et velfungerende bilmarked i Danmark, hvor alle behandles ens og betaler den afgift, de skal – hverken mere eller mindre. Motorstyrelsen er desuden med til at sikre fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor i Danmark.  

Jeg fortæller selvfølgelig også, at min primære opgave er at løse juridiske problemstillinger på Motorstyrelsens ressortområde og sikre, at ny lovgivning implementeres i Motorstyrelsen. Derudover fortæller jeg, at jeg har nogle fantastiske kolleger, som jeg sætter stor pris på.