Janni Krag Vestergaard

Som ansat i Sagsbehandling i Motorstyrelsen behandler Janni blandt andet ansøgninger fra udenlandske køretøjer, der skal have tilladelse til at køre på danske veje.

Janni 1
Janni Krag Vestergaard

Hvilke opgaver består dit job af?

- Jeg sidder i et team, der hedder DK biler, som behandler ansøgninger fra udlændinge, der skal have tilladelse til at køre i deres udenlandsk registrerede køretøj på danske veje. Det kan fx være en ansøgning fra et stort motorshow, der skal teste nye biler, eller fra en polak, der skal køre i sin polsk registrerede bil, men som arbejder i Danmark. For at undgå en omregistrering af køretøjet skal man opfylde en række krav. Der er blandt andet krav om, at ansøgere der har været mere end et år i Danmark skal være gift, have børn i deres hjemland og køre hjem regelmæssigt. Vi har også en telefonsluse, der skal besvares. Det kan fx være vedrørende en speciallavet lastbil, hvor der er behov for at vide, hvad der skal til for at få lastbilen til Danmark.

- Lige nu har vi også et tæt samarbejde med Jura og Processer, fordi der er en ny fortolkning af vores bekendtgørelse. Bekendtgørelsen er ikke særlig specifik og i den forbindelse, er der en række fortolkninger og vurderinger, som vi har behov for hjælp til fra Jura og Processer. Vi samarbejder også med Vejledning og kontrol, da de kontrollerer de ansøgere, som vi sidder med.

- Jeg har desuden en lille sideopgave, hvor jeg samarbejder med Forretning og Data om at klarlægge alle vores processer i programmet QualiWare. Jeg er faglig ekspert på opgaven, og jeg står for at godkende, at dét der står nedskrevet i programmet, stemmer overens med de opgaver, vi løser.

Hvad er det bedste ved dit arbejde?

- Jeg elsker, at mit arbejde er alsidigt. Jeg får lov til at bruge mine egne vurderinger, som jeg kan holde op mod paragraffer. I mit arbejde er der plads til, at jeg selv får lov til at vurdere og fortolke i forhold til loven. Det er også en fornøjelse at gå på arbejde hver dag, da jeg sidder i et godt team, hvor jeg er så heldig, at mine kollegaer udelukkende er positive mennesker. 

Hvad er din uddannelses- og erfaringsmæssige baggrund?

- Jeg er uddannet indenfor kontor med administration som speciale, og jeg er ved at læse en akademiuddannelse i skatter og afgifter ved siden af. Jeg har før siddet som kontanthjælpsmedarbejder i jobcenter Vesthimmerland, og så har jeg siddet som fuldmægtig i tinglysningsretten i otte år. Jeg har prøvet lidt af hvert, men jeg har altid arbejdet med sagsbehandling.

Hvorfor søgte du i Motorstyrelsen?

- Jeg valgte at søge i Motorstyrelsen, da det var en helt ny styrelse, der startede op, og jeg ville gerne have muligheden for at præge mine egne arbejdsopgaver. Jeg synes, at det lød spændende, at jeg selv kunne være med til at få indflydelse på mine opgaver indenfor sagsbehandling.

Hvad fortæller du naboen om dit arbejde?

- Mange af mine venner spørger ”Hvad er det Motorstyrelsen laver?” eller ”Sidder du på Motorkontoret?”. Jeg kan dertil fortælle dem, at jeg sidder med en niche i Motorstyrelsen, hvor jeg sagsbehandler udenlandsk registrerede køretøjer, der skal køre i Danmark. Jeg skal give udlændinge tilladelse til at køre i Danmark, hvis ikke de skal betale afgift. Jeg fortæller dem, at jeg fx behandler ansøgninger fra diplomater, ambassadører eller kongelige. Det kan også være i forhold til statsbesøg, hvor der også kommer biler til Danmark fra udlandet.