Signe Bjerre

Signe Bjerre er jurist og ansat i enheden Vejledning og Kontrol II, hvor hun primært arbejder med kontrol af, om køretøjer skal registreres, og om der skal betales registreringsafgift af dem.

Signe Bjerre

Hvilke opgaver består dit job af?

Min hovedopgave består overordnet af at kontrollere, om køretøjer skal registreres, og om der skal betales registreringsafgift af dem.

Størstedelen af vores kontroller sker ved skrivebordet og laves på baggrund af anmeldelser, vi modtager fra Toldstyrelsen, Politiet og borgere. Derudover gennemfører vi udgående kontroller af danske og udenlandske køretøjer i samarbejde med Politiet og i nogle tilfælde andre myndigheder.

Når vi er ude på kontrol, undersøger vi blandt andet, om udenlandske biler er registrerings- og afgiftspligtige i Danmark, om danske køretøjer har betalt korrekt registreringsafgift, og om en evt. leasingperiode er udløbet. Herudover kontrollere vi, om de køretøjer, der ikke har betalt fuld registreringsafgift, anvendes med et lovligt formål, fx om mandskabsvogne bliver brugt i virksomhedens interesse eller til private formål.

Udover min hovedopgave er jeg en del af enhedens ”andre øjne”, som kvalitetssikrer de forslag og afgørelser, som vi sender ud til borgere og virksomheder.

Derudover er jeg også med til at understøtte min funktionsleder, fx ved besvarelser til Skatteministeriets departement og andre opgaver med juridisk karakter.

Hvad er det bedste ved dit arbejde?

Det bedste ved mine arbejdsopgaver er, at jeg får lov til at koble jura sammen med praksis. Vi træffer ofte afgørelser, som kan have en økonomisk betydning for borgere og virksomheder, og derfor er det vigtigt, at vores afgørelser er korrekte.

Men det bedste ved mit arbejde er mine kollegaer og min dygtige leder. Vi har en uformel (til tider sjov) tone overfor hinanden, og det sætter jeg stor pris på. Derudover er mine kollegaer altid klar med faglig sparring, og det er med til, at vi alle bliver klogere og løfter vores enhed.

Hvad er din uddannelses- og erfaringsmæssige baggrund?

Jeg er uddannet cand.jur. fra Aalborg Universitet i 2020. Før jeg startede i Motorstyrelsen, arbejdede jeg kort som jurist ved Jammerbugt Kommune, hvor jeg bl.a. arbejdede med at indbringe sager om mellemkommunal refusion for Ankestyrelsen.

Under min uddannelse har jeg arbejdet som stud.jur. på et advokatkontor og arbejdet frivilligt i en lejeretlig organisation. Sideløbende med mine studiejobs, har jeg også arbejdet en del år i detailbranchen.

Hvorfor søgte du til Motorstyrelsen?

Jeg drømte om et alsidigt job. Jeg synes det var tiltalende at kombinere min juridiske baggrund med både sagsbehandling bag skrivebordet og udgående kontroller.

Hvad fortæller du naboen om dit arbejde?

Jeg oplever ofte, at mange bliver overrasket, når jeg fortæller om det kontrolarbejde, vi udfører i samarbejde med Politiet. Det giver anledning til mange spørgsmål, blandt andet om, hvilke køretøjer vi standser på kontrollerne, og hvad vi konkret laver, når vi arbejder sammen med Politiet. Det ender derfor ofte med en god dialog om forskellige køretøjer, og hvilke regler der gælder på områderne.