Peter Sanderhoff Nielsen

Peter Sanderhoff Nielsen er ansat i enheden Vejledning og Kontrol III, hvor han primært arbejder med vejledning af virksomheder og borgere.

Peter Sanderhoff Nielsen
Peter Sanderhoff Nielsen

Hvilke opgaver består dit job af? 

I vores enhed arbejder vi både med vejledning og kontrol, hvor jeg primært er tilknyttet vejledningsopgaven. Der kan i dagligdagen være mange forskellige opgaver og typer af vejledning, men fælles er, at alt vejledningsarbejdet har til formål at sikre, at borgere, virksomheder og kollegaer har adgang til den rette vejledning på motorområdet.

I udarbejdelsen af vejledningstiltag får jeg ofte mulighed for at samarbejde med andre enheder i Motorstyrelsen for at få afklaret det faglige indhold, hvilken type vejledning der er behov for, og hvordan den bedst udformes.

Den konkrete vejledning kan fx bestå af tekster, der lægges ud på skat.dk, flyers, der udsendes til relevante målgrupper, og vejledningsmøder for borgere og virksomheder. Emnerne kan være registrering af køretøjer, værdifastsættelse af køretøjer og ny lovgivning om bilafgifter.

Hvad er det bedste ved dit arbejde? 

Det bedste ved mit arbejde er, at jeg oplever, at jeg er med til at gøre en forskel for både borgere og virksomheder – men også for vores kollegaer i Motorstyrelsen. Vi er med til at formidle komplekse emner og gøre det let tilgængeligt, hvilket både giver værdi for virksomheder og borgere, men også for kolleger, der på den måde får et sted at henvise til i deres vejledning.

Jeg har fx været med til at udarbejde en vejledning til de virksomheder, der sælger trailere, fordi vi oplevede, at de ikke altid var opmærksomme på at få registreret trailerne korrekt i Motorregistret, og jeg er også med til at udarbejde vejledende tekster på skat.dk,  

En anden god ting ved mit arbejde er, at min hverdag har stor alsidighed, og to dage er aldrig ens. Der er altid gang i spændende projekter, og jeg får mulighed for at møde mange forskellige kolleger, der brænder for deres område. Det er fedt at mærke, at andre brænder for deres arbejde, og at vi altid er klar til at hjælpe hinanden.

Hvad er din uddannelses- og erfaringsmæssige baggrund? 

Jeg har en bachelor i Sport Management fra UCN og læste herefter en kandidat i Kommunikation ved Aalborg Universitet. Efterfølgende blev jeg ansat ved Skatteforvaltningens kundecenter i Hjørring, hvor jeg arbejdede med erhvervs- og selskabsskat i 4 år.

Det var lidt et tilfælde, at det var der, jeg endte, men jeg blev rigtig glad for arbejdet og den kultur, som var i Skatteforvaltningen. Mens jeg var ved Kundecenteret, startede jeg på en diplomuddannelse i ledelse hos Aarhus Erhvervsakademi, som jeg afslutter i sommeren 2021, og som jeg håber at kunne anvende i større grad fremadrettet.

Hvorfor søgte du til Motorstyrelsen? 

Først og fremmest havde jeg et ønske om i højere grad at bruge mine kompetencer fra min kandidatuddannelse indenfor kommunikation. Jeg havde allerede fået god erfaring med skatteområdet og ville gerne fortsætte i det spor. At det så blev Motorstyrelsen skyldtes, at jeg fra venner og tidligere kolleger hørte godt om arbejdsmiljøet og kulturen.

Jeg blev specielt tiltrukket af, at der er en kultur, hvor man kan stille spørgsmål, og at der altid er hjælp at hente fra kollegaerne. Det betyder også meget for mig, at der er mulighed for at dygtiggøre sig både fagligt og personligt. Jeg vil gerne gøre en forskel og sætte mit personlige præg på mit arbejde, og det får jeg mulighed for hos Motorstyrelsen.

Hvad fortæller du naboen om dit arbejde? 

Jeg oplever, at mange ikke ved så meget om, hvad vi egentlig laver i Motorstyrelsen. De kender ofte mest til de mere synlige dele af vores arbejde og organisation, fx de løbende afgifter, de selv betaler på deres bil, og vores motorekspeditioner, hvor man fx kan aflevere og få udleveret nummerplader.

Når jeg fortæller om mit arbejde, tager jeg derfor tit udgangspunkt i det, folk kender, og bruger det til at fortælle om nogle af alle de mange andre opgaver, som Motorstyrelsen også udfører. Og så fortæller jeg typisk også, at jeg er rigtig glad for mit arbejde.