Import

Hvordan importerer du en brugt bil? Se videoen nedenfor og find ud af, hvordan du gør.

Inden du importerer en brugt bil, er der flere ting, som du skal være opmærksom på, fx skal du:

 • give Motorstyrelsen besked, før du begynder at køre i bilen i Danmark
 • bruge prøvemærker, hvis bilen er afmeldt i udlandet
 • køre bilen til et udvidet syn – det kaldes også udvidet registreringssyn
 • få bilen værdifastsat og betale registreringsafgift.

Dette er blot nogle af de ting, som du skal være opmærksom på. Se videoen nedenfor og find ud af, hvordan du importerer en bil.

Ordforklaringer og relevante links fremgår længere nede på siden.

Få styr på, hvordan du importerer en bil

Ordforklaringer

 • Brugt bil

  En bil betragtes som værende brugt, hvis den har kørt mere end 2.000 km, eller hvis den er mere end fire år gammel.

  Bemærk, at du skal betale moms af en bil, du importerer fra udlandet, hvis bilen har kørt mindre end 6.000 km, eller hvis leveringen finder sted senest seks måneder efter, den er ibrugtaget. Dette er gældende ved import fra EU-lande, mens der altid skal betales moms ved import fra lande udenfor EU.

  Læs mere om import af bil på skat.dk

 • Indregistrere

  Ved en indregistrering bliver bilen registreret i Motorregistreret og får nummerplader på.

 • Nummerpladeoperatør

  En nummerpladeoperatør er typisk en synshal eller forhandler, som har lov til at udlevere nummerplader på vegne af Motorstyrelsen.

  Synshaller har alle typer af nummerplader på lager.

  Bilforhandlere har kun nummerplader på lager til de typer af køretøjer, som de sælger.

  Nummerpladeoperatørers gebyr for køb af nummerplader, omregistrering og afmelding kan variere.

  Du kan finde nærmeste nummerpladeoperatør på skat.dk.

 • Privat operatør

  En privat operatør er en privat virksomhed, som må værdifastsætte og indregistrere fx biler på vegne af Motorstyrelsen.

 • Prøvemærker

  Prøvemærker er korttidsnummerplader, som kun er gyldige i en vis periode.

  I Danmark må korttidsnummerplader højst have en gyldighed på syv dage. Det gælder både danske og udenlandske korttidsnummerplader.

  Benytter du udenlandske korttidsnummerplader på din bil, er det derfor vigtigt, at du er opmærksom på, hvor længe de er gyldige.

  Du behøver ikke at anmelde brugen af udenlandske kortidsnummerplader til Motorstyrelsen.

 • Registreringsafgift

  Registreringsafgiften er det, du betaler for at få din bil indregistreret i Danmark, så du kan benytte den på de danske veje.

 • Synshal

  En synshal er en virksomhed, som udfører teknisk kontrol af fx en bil for at sikre, at den kører sikkert.

 • TastSelv

  TastSelv er din personlige adgang til fx forskudsopgørelse, årsopgørelse og betaling af din restskat.

  Her kan du også skrive til Motorstyrelsen, fx hvis du vil have fastsat værdien på en bil, du vil importere, eller hvis du vil søge om at få tilbagebetalt en del af registreringsafgiften, fordi du eksporterer din bil (også kaldet eksportgodtgørelse).

 • Udvidet registreringssyn

  Det udvidede registreringssyn (registreringssyn og toldsyn) skal bekræfte, at de biler, som bliver importeret, er i registreringsklar stand (kan godkendes ved syn), og at standen (vedligeholdelsesstanden) på bilen er angivet korrekt hos Motorstyrelsen.

  Synshallen sørger også for at registrere bilen i Motorregistreret med de korrekte oplysninger. Det er med til at sikre, at den registreringsafgift, der skal betales for bilen, beregnes på et korrekt grundlag.

 • Værdifastsættelse

  En værdifastsættelse er en vurdering af din bils aktuelle værdi.

  En værdifastsættelse laves af Motorstyrelsen eller en privat virksomhed, og den bruges til at fastslå, hvor meget du skal betale i registreringsafgift af bilen, eller hvor meget du kan få udbetalt i eksportgodtgørelse.