Ordforklaringer

Her kan du finde forklaringer på mange af de ord og begreber, der bliver brugt, når det handler om afgifter på biler i Danmark.

Ordforklaringer

 • Brugt bil

  En bil betragtes som værende brugt, hvis den har kørt mere end 2.000 km, eller hvis den er mere end fire år gammel.

  Bemærk, at du skal betale moms af en bil, du importerer fra udlandet, hvis bilen har kørt mindre end 6.000 km, eller hvis leveringen finder sted, senest seks måneder efter den er ibrugtaget. Dette er gældende ved import fra EU-lande, mens der altid skal betales moms ved import fra lande udenfor EU. Læs mere om dette på skat.dk.

 • CO2-ejerafgift

  Hvis din bil er registreret første gang 1. juli 2021 eller senere, skal du betale CO2-ejerafgift.

  CO2-ejerafgiften beregnes ud fra, hvor mange gram CO2 bilen udleder pr. kilometer.

  CO2-ejerafgift kaldes også en løbende afgift eller en periodisk afgift.

  Du modtager typisk halvårligt en opkrævning på den løbende afgift i din e-Boks eller på borger.dk. Er du ikke tilmeldt digital post, sendes opkrævningen med posten.

 • Eksportgodtgørelse

  Registreringsafgiften er det, du betaler for at bruge din bil på de danske veje i hele bilens levetid. Hvis du flytter ud af landet eller sælger bilen til en udenlandsk køber, kan du få noget af registreringsafgiften tilbage, når bilen har forladt Danmark.

 • Finansiel leasing

  Ved finansiel leasing er det dig, som leaser bilen, der typisk står for omkostningerne til service og reparationer af bilen. Der er typisk ikke en øvre grænse for, hvor mange kilometer bilen må køre i leasingperioden.

  Ved finansiel leasing hæfter du for restværdien efter endt leasingperiode.

  Hvis du køber bilen, skal du være opmærksom på, at du skal betale fuld registreringsafgift af bilen, før du må køre i den efter endt leasingperiode.

  Hvis du ønsker at sælge bilen videre til fx udlandet eller andre leasingselskaber, skal der ikke nødvendigvis betales fuld registreringsafgift.

 • Forsikring (forsikringsaftale)

  Alle biler skal som minimum være dækket af en ansvarsforsikring.

  Forsikringen dækker for omkostninger til udbedringer af skader, du påfører et andet køretøj, en person eller tredjemands ejendom, fx hvis du bliver involveret i en trafikulykke.

  Du kan udvide din ansvarsforsikring med en kaskoforsikring, som dækker omkostninger til udbedring af skader på din egen bil, hvis du fx beskadiger den ved en ulykke.

 • Førstegangsydelse

  Når du indgår en leasingkontrakt med en leasingvirksomhed, skal du typisk betale en førstegangsydelse.

  Førstegangsydelse er en forudbetaling, som også kan indeholde depositum.

 • Grøn ejerafgift

  Hvis din bil er registreret første gang mellem 1. juli 1997 og 30. juni 2021, skal du som hovedregel betale grøn ejerafgift.

  Grøn ejerafgift beregnes ud fra, hvor langt bilen kører pr. liter brændstof. Jo længere den kører, jo billigere bliver den grønne ejerafgift.

  Grøn ejerafgift kaldes også en løbende afgift eller en periodisk afgift.

  Du modtager typisk halvårligt en opkrævning på den løbende afgift i din e-Boks eller på borger.dk. Er du ikke tilmeldt digital post, sendes opkrævningen med posten.

 • Indregistrere

  Ved en indregistrering bliver bilen registreret i Motorregistreret og får nummerplader på.

 • Leasingaftale

  Leasing kommer af det engelsk ord “at leje” og kan beskrives som leje af en bil i en aftalt afgrænset periode på nogle fastsatte vilkår. Leasingtager har således brugsretten til bilen. Den afgrænsede periode er leasingperioden.

  Når du leaser en bil, betaler du kun for brug af bilen i leasingperioden, fx tre måneder eller tre år – alt efter dit behov. En leasingaftale er således den aftale om leasing af en bil, som du indgår med en leasingvirksomhed.

 • Leasingperiode

  En leasingperiode er den periode, hvor du har ret til at bruge en bil, du har leaset hos en leasingvirksomhed.

  Alt efter aftale med leasingvirksomheden skal du enten aflevere bilen tilbage til leasingvirksomheden, sælge den til tredjepart eller købe bilen, når leasingperioden udløber.

 • Leasingvirksomhed

  En leasingvirksomhed er en virksomhed, som tilbyder leasing af biler. 

 • Løbende afgifter

  Der er tre typer løbende afgifter: vægtafgift, grøn ejerafgift og CO2-afgift.

  • Hvis din bil er registreret før 1. juli 1997, skal du betale vægtafgift. Vægtafgift bliver beregnet ud fra bilens vægt. Jo tungere bilen er, jo højere bliver vægtafgiften.

  • Hvis din bil er registreret første gang mellem 1. juli 1997 og 30. juni 2021, skal du som hovedregel betale grøn ejerafgift. Grøn ejerafgift beregnes ud fra, hvor langt bilen kører pr. liter brændstof. Jo længere den kører, jo billigere bliver den grønne ejerafgift.

  • Hvis din bil er registreret første gang 1. juli 2021 eller senere, skal du betale CO2-afgift. CO2-afgiften beregnes ud fra, hvor mange gram CO2 bilen udleder pr. kilometer.

   

  Ud over den grønne ejerafgift, vægtafgift eller CO2-afgift skal du også betale et tillæg, hvis din bil er en dieselbil. Dette tillæg kaldes udligningsafgift.

  Årsagen til udligningsafgiften er bl.a., at dieselbiler er billigere i brændstof, og for at undgå den store forskel mellem benzin og diesel bliver dieselbiler pålagt en ekstra afgift. Dieselbiler har ofte en større CO2-udledning end benzinbiler.

  Du modtager typisk halvårligt en opkrævning på den løbende afgift i din e-Boks eller på borger.dk. 

  Løbende afgifter kaldes også periodiske afgifter.

 • Nummerpladeoperatør

  En nummerpladeoperatør er typisk en synshal eller forhandler, som har lov til at udlevere nummerplader på vegne af Motorstyrelsen.

  Synshaller har alle typer af nummerplader på lager.

  Bilforhandlere har kun nummerplader på lager til de typer af køretøjer, som de sælger.

  Nummerpladeoperatørers gebyr for køb af nummerplader, omregistrering og afmelding kan variere.

  Du kan finde nærmeste nummerpladeoperatør på skat.dk.

 • Omregistrere

  Når du ejer en bil, skal den være registreret i dit navn i Motorregistret.

  Hvis du køber en bil, skal du sørge for at få den registreret i dit navn senest 4 dage efter, du har købt den.

  Hvis du køber bilen af en privat sælger, kan du omregistere bilen via appen Ejerskifte eller på Motorregistrets hjemmeside.

  Hvis du bruger Motorregistrets hjemmeside, skal du huske at få registreringsattesten fra den tidligere ejer. Du skal nemlig bruge kontroltal fra registreringsattesten, når du omregistrerer på Motorregistret hjemmeside.

 • Operationel leasing

  Ved operationel leasing er det leasingvirksomheden, der typisk står for omkostningerne til service og reparationer af bilen.

  Det fremgår typisk af leasingkontrakten, hvor mange kilometer bilen må køre i leasingperioden.

  Ved operationel leasing har du ingen forpligtelser efter endt leasingperiode, hvilket vil sige, at du blot leverer bilen tilbage. Du har dog typisk ansvaret for brugsskader som fx ridser.

  Leasingtager hæfter ikke for restværdien, og leasingvirksomheden står for et eventuelt salg af bilen.

 • Periodiske afgifter

  Der er tre typer periodiske afgifter: vægtafgift, grøn ejerafgift og CO2-afgift.

  • Hvis din bil er registreret før 1. juli 1997, skal du betale vægtafgift. Vægtafgift bliver beregnet ud fra bilens vægt. Jo tungere bilen er, jo højere bliver vægtafgiften.

  • Hvis din bil er registreret første gang mellem 1. juli 1997 og 30. juni 2021, skal du som hovedregel betale grøn ejerafgift. Grøn ejerafgift beregnes ud fra, hvor langt bilen kører pr. liter brændstof. Jo længere den kører, jo billigere bliver den grønne ejerafgift.

  • Hvis din bil er registreret første gang 1. juli 2021 eller senere, skal du betale CO2-afgift. CO2-afgiften beregnes ud fra, hvor mange gram CO2 bilen udleder pr. kilometer.

  Ud over den grønne ejerafgift, vægtafgift eller CO2-afgift skal du også betale et tillæg, hvis din bil er en dieselbil. Dette tillæg kaldes udligningsafgift.

  Årsagen til udligningsafgiften er bl.a., at dieselbiler er billigere i brændstof, og for at undgå den store forskel mellem benzin og diesel bliver dieselbiler pålagt en ekstra afgift. Dieselbiler har ofte en større CO2-udledning end benzinbiler.

  Du modtager typisk halvårligt en opkrævning på den periodiske afgift i din e-Boks eller på borger.dk. 

  Periodiske afgifter kaldes også løbende afgifter.

 • Privat operatør

  En privat operatør er en privat virksomhed, som må værdifastsætte og indregistrere fx biler på vegne af Motorstyrelsen.

 • Privatbenyttelsesafgift

  Bruger du din varebil til privat kørsel, skal du registrere den til privat brug eller delvis privat brug. Og så skal du betale privatbenyttelsesafgift og have papegøjeplader til bilen.

  Blive klogere på papegøjeplader på skat.dk.

 • Prøvemærker

  Prøvemærker er korttidsnummerplader, som kun er gyldige i en vis periode.

  I Danmark må korttidsnummerplader højst have en gyldighed på syv dage. Det gælder både danske og udenlandske korttidsnummerplader.

  Benytter du udenlandske korttidsnummerplader på din bil, er det derfor vigtigt, at du er opmærksom på, hvor længe de er gyldige.

  Du behøver ikke at anmelde brugen af udenlandske kortidsnummerplader til Motorstyrelsen.

 • Registreringsafgift

  Registreringsafgiften er det, du betaler for at få din bil indregistreret i Danmark, så du kan benytte den på de danske veje.

 • Registreringsattest

  Registreringsattesten er dit fysiske bevis på, at du er ejer eller bruger af en bil.

  Når du køber en bil og omregistrerer den, modtager du registreringsattesten med posten i løbet af ti dage.

  Registreringsattesten består af to dele. I Danmark er det ikke et lovkrav at have registreringsattesten med i bilen, men i nogle lande er det obligatorisk at medbringe den. Skal du køre i udlandet, kan du dog nøjes med at medbringe del 1 af registreringsattesten.

  Du bør aldrig opbevare registreringsattestens del 1 og del 2 i bilen samtidigt, da kontrolkoderne kan anvendes til, at en tredjemand (fx ved tyveri) uberettiget omregistrerer bilen til sig selv.

 • Restværdi

  Restværdien er den værdi, som bilen vurderes at have, når leasingkontrakten udløber, eksklusive registreringsafgift og moms.

  Er bilens reelle værdi lavere end restværdien, kan du som leasingtager ved finansiel leasing hæfte for differencen.

 • Synshal

  En synshal er en virksomhed, som udfører teknisk kontrol af fx en bil for at sikre, at den kører sikkert.

 • TastSelv

  TastSelv er din personlige adgang til fx forskudsopgørelse, årsopgørelse og betaling af din restskat.

  Her kan du også skrive til Motorstyrelsen, fx hvis du vil have fastsat værdien på en bil, du vil importere, eller hvis du vil søge om at få tilbagebetalt en del af registreringsafgiften, fordi du eksporterer din bil (også kaldet eksportgodtgørelse).

 • Udligningsafgift

  Hvis din bil er en dieselbil, skal du betale et særligt tillæg, som kaldes udligningsafgift.

  Udligningsafgiften betaler du sammen med den løbende afgift (vægtafgift, grøn ejerafgift eller CO2-afgift).

  Årsagen til afgiften er, at diesel er lavere beskattet end benzin, og afgiften skal kompensere for denne forskel.

  Udligningsafgiften skal kompensere for, at diesel er lavere beskattet end benzin.

  Der er ikke nogen sammenhæng mellem udligningsafgiften og markedspriserne på diesel og benzin, og derfor ændrer udligningsafgiften sig ikke, selvom markedspriserne ændrer sig. 

 • Udvidet registreringssyn

  Det udvidede registreringssyn (registreringssyn og toldsyn) skal bekræfte, at de biler, som bliver importeret, er i registreringsklar stand (kan godkendes ved syn), og at standen (vedligeholdelsesstanden) på bilen er angivet korrekt hos Motorstyrelsen.

  Synshallen sørger også for at registrere bilen i Motorregistreret med de korrekte oplysninger. Det er med til at sikre, at den registreringsafgift, der skal betales for bilen, beregnes på et korrekt grundlag.

 • Vægtafgift

  Hvis din bil er registreret før 1. juli 1997, skal du betale vægtafgift.

  Vægtafgift bliver beregnet ud fra bilens vægt. Jo tungere bilen er, jo højere bliver vægtafgiften.

  Vægtafgift kaldes også en løbende afgift eller en periodisk afgift.

  Du modtager typisk halvårligt en opkrævning på den løbende afgift i din e-Boks eller på borger.dk. Er du ikke tilmeldt digital post, sendes opkrævningen med posten.

 • Værdifastsættelse

  En værdifastsættelse er en vurdering af din bils aktuelle værdi.

  En værdifastsættelse laves af Motorstyrelsen eller en privat virksomhed, og den bruges til at fastslå, hvor meget du skal betale i registreringsafgift af bilen, eller hvor meget du kan få udbetalt i eksportgodtgørelse.