Gyldig fra

Bilforhandlere har betalt for lidt i registreringsafgift

En række bilforhandlere har betalt mindre i registreringsafgift, end de har oplyst til bilkøberne. Staten har derfor et krav hos bilforhandlerne, der kan se frem til en efteropkrævning. Motorstyrelsen har samtidig intensiveret kontrollen på området.

En række bilforhandlere har betalt for lidt i registreringsafgift til staten. Den afgift, de har oplyst til kunderne, har nemlig været højere end den, som de reelt har betalt til staten. Derfor vil flere forhandlerne få en efteropkrævning, ligesom der ses på mulige sanktioner alt efter, hvor grov forseelsen er.

Motorstyrelsen er blevet opmærksomme på problemstillingen ved, at en række bilkøbere opdagede, at der var forskel på afgiftsbeløbet i Motorregisteret (DMR) og afgiftsbeløbet på deres faktura. På baggrund af flere henvendelser fra borgere og virksomheder er Motorstyrelsen nu i gang med at kontrollere sager om indbetaling af registreringsafgift.

”Vi kan konstatere, at en række bilforhandlere har betalt for lidt i registreringsafgift. Derfor vil disse forhandlerne blive mødt med et betalingskrav. Samtidig er vi ved at se nærmere på sagens omfang. Viser det sig, at der er tale om systematisk snyd, vil vi naturligvis slå hårdt ned overfor det”, siger Motorstyrelsens direktør Jens Otto Størup.

Han forklarer, at Motorstyrelsen har intensiveret kontrollen på området for at sikre, at bilforhandlerne betaler de korrekte afgifter. Hvis Motorstyrelsen konstaterer omfattende snyd hos forhandlere, kan konsekvenserne for eksempel være fratagelse af retten til selv at oplyse bilens værdi i DMR, eller at sagen oversendes til strafferetlig vurdering.

”Afgiftsbeløbet i Motorregistret og på fakturaen skal naturligvis stemme overens. Gør beløbene ikke det, bør man som bilejer kontakte Motorstyrelsen. Så vil vi se nærmere på, om vi kan rette krav mod bilforhandlerne på statens vegne”, siger Jens Otto Størup.

Han opfordrer samtidig bilejere til ligeledes at kontakte bilforhandleren, hvis der er uoverensstemmelse mellem afgiftsbeløbene.

Om Motorstyrelsen

Motorstyrelsen blev etableret 1. juli 2018, da SKAT blev lukket og erstattet af syv nye styrelser. Det er Motorstyrelsens opgave at sikre, at alle motorkøretøjer er registreret korrekt, og at værdifastsættelse og afgiftsberegning sker på et ensartet og gennemskueligt grundlag. Motorstyrelsen har hovedkontor i Aalborg og beskæftiger omkring 350 medarbejdere.


FAKTABOKS

Sådan kan du som bilejer undersøge, hvor meget der er betalt i registreringsafgift af din bil

Gå ind på hjemmesiden https://motorregister.skat.dk/.

Vælg registreringsafgift → vis køretøjsvurderinger → indtast registreringsnummer, stelnummer eller KID-nummer. Her kan man se, hvor meget der er betalt i registreringsafgift. Beløbet skal stemme overens med registreringsafgiften, som i de fleste tilfælde fremgår af fakturaen fra forhandleren.

I de tilfælde, hvor afgiften ikke fremgår direkte af fakturaen, kan afgiften udregnes ved at finde differencen mellem bilens fulde pris og prisen på bilen uden registreringsafgift. De oplysninger skal fremgå af fakturaen.    

Hvis der er uoverensstemmelse mellem det afgiftsbeløb, der er opgivet i henholdsvis Motorregistret og på fakturaen, kan man henvende sig til Motorstyrelsen ved at logge på skat.dk med NemID – vælg ”Kontakt” i højre hjørne. Dernæst vælger man Skriv til os → Indsend/indberet til os → Skattesnyd og sort arbejde.

Her kan man skrive en besked til Motorstyrelsen, og uploade sin faktura på bilen.

Man kan også ringe til Motorstyrelsen på 72 22 28 71 og oplyse, at der er betalt for lidt i registreringsafgift på bilen. Det er muligt at være anonym i forbindelse med henvendelsen, hvis man ringer fra et hemmeligt nummer og ikke oplyser, hvem man er.

Motorstyrelsen har ikke mulighed for at hjælpe med et eventuelt krav mod forhandleren. Hvis man mener, at man har penge til gode hos forhandleren, skal man henvende sig direkte til forhandleren og gøre vedkommende opmærksom på uoverensstemmelsen mellem oplysningerne i Motorregisteret og på fakturaen.

Motorstyrelsen kan på grund af tavshedspligten ikke oplyse, om henvendelsen får konsekvenser for forhandleren, da man ikke er part i en eventuel sag mellem Motorstyrelsen og forhandleren.

Læs mere på Motorstyrelsens hjemmeside.

 

Yderligere oplysninger: 
Anders Green
Pressekonsulent
anders.green@motorst.dk
72 22 15 00