Gyldig fra

Motorstyrelsen er klar til at vurdere alle køretøjer til eksport

Den 1. juli lukker selvanmelderordningen ved eksport. Derfor har Motorstyrelsen forberedt sig grundigt på at kunne værdifastsætte samtlige biler, der sendes til udlandet.

Motorstyrelsen overtager fra den 1. juli værdifastsættelsen af alle køretøjer, der bliver eksporteret. Hidtil har selvanmeldere foretaget vurderingen af over halvdelen af køretøjerne, men Folketinget besluttede i 2019, at selvanmelderordningen ved eksport skal ophøre. Det betyder, at Motorstyrelsen skal behandle langt flere sager end tidligere.

 ”Vi har ansat flere medarbejdere til at foretage værdifastsættelser, og de har fået en grundig oplæring hos erfarne kolleger. Jeg er overbevist om, eksportørerne vil opleve, at medarbejderne har forberedt sig grundigt på opgaven,” siger direktør Jens Otto Størup fra Motorstyrelsen.

Han tilføjer, at Motorstyrelsen ser frem til et konstruktivt samarbejde med eksportørerne, som kan forvente en effektiv sagsbehandling. Det skyldes blandt andet, at Motorstyrelsen efter sommer tager værktøjet Estimatic – en semiautomatisk værdifastsætter – i brug. Estimatic skal understøtte arbejdet med at værdifastsætte køretøjer og medvirke til at gøre sagsbehandlingstiden kortere og skabe en mere ensartet sagsbehandling.

Estimatic er blot ét af flere tiltag, der er gjort for at styrke regelefterlevelsen på området, efter selvanmelderordningen blev afskaffet som led i den politiske aftale fra 2019. Flere køretøjer er indkaldt til besigtigelse, kontroltrykket er øget, og der er foretaget toldsyn af alle biler, der er blevet eksporteret. Derudover er en ny model for sikkerhedsstillelse indført (trappemodellen), og der er taget initiativ til at skærpe sanktionerne, hvis reglerne ikke bliver overholdt. I forvejen havde Motorstyrelsen sat øget fokus på eksportdokumentation, og den såkaldte kravlegårdsordning (vejledning) for nye eksportører blev forlænget.

 

Yderligere oplysninger

Pressekonsulent Anders Green
anders.green@motorst.dk
72 22 15 00