Gyldig fra

Motorstyrelsen indgår samarbejde om semiautomatisk værdifastsætter

Motorstyrelsen har skrevet kontrakt med it-firma om semiautomatisk værdifastsætter, der blandt andet skal skabe større ensartethed i sagsbehandlingen.

Motorstyrelsen har indgået en aftale med it-virksomheden AutoIT om udvikling af en semiautomatisk værdifastsætter, der skal understøtte arbejdet med at værdifastsætte køretøjer og arbejdet med niveaulister. Værktøjet skal blandt andet være medvirkende til at skabe en mere ensartet sagsbehandling og gøre sagsbehandlingstiden kortere.

Fire virksomheder bød på opgaven i forbindelse med et udbud, og efter en grundig vurdering valgte Motorstyrelsen at fortsætte udviklingen af værktøjet med AutoIT.

”AutoIT gav det økonomisk mest fordelagtige tilbud vurderet på baggrund af forholdet mellem pris og kvalitet. Firmaet kender autobranchen, fordi det i forvejen leverer løsninger til forhandlere, og vi tror, at det er en fordel. Jeg har en forventning om, at AutoIT vil levere en løsning, som alle bliver godt tilfredse med”, siger direktør Jens Otto Størup fra Motorstyrelsen.

Det nye værktøj skal blandt andet indsamle og præsentere data (bilannoncer) for sagsbehandlere i Motorstyrelsen, understøtte beregninger af afgifter, tillæg, fradrag m.v. i forbindelse med eksport af køretøjer og levere dokumentation til brugeren ift. det annoncemateriale og de beregninger, som Motorstyrelsen anvender.

Motorstyrelsens medarbejdere tager det nye værktøj i brug i løbet af maj, men på sigt skal de omkring 1100 selvanmeldere også kunne benytte den semiautomatiske værdifastsætter. Dermed får Motorstyrelsens medarbejdere og selvanmeldere det samme datagrundlag og det samme beregningsværktøj, når de skal værdifastsætte køretøjer. Motorstyrelsen vil senere melde ud, hvornår selvanmeldere kan få adgang til værktøjet.

”Vi har en forventning om, at selvanmelderes og vores vurderinger kommer til at ligge tættere på hinanden, end de gør i dag, når vi får gjort værktøj og data tilgængelig for de mange selvanmeldere”, siger Jens Otto Størup.

Motorstyrelsen blev etableret den 1. juli 2018, da SKAT blev lukket og erstattet af syv nye styrelser. Det er Motorstyrelsens opgave at sikre, at alle motorkøretøjer er registreret korrekt, og at værdifastsættelse og afgiftsberegning sker på et ensartet og gennemskueligt grundlag. Motorstyrelsen har hovedkontor i Aalborg og beskæftiger omkring 350 medarbejdere.

 

Yderligere oplysninger:

Journalister: 72 22 15 00

presse@motorst.dk