Gyldig fra

Motorstyrelsen samarbejder med bilforhandlere om vejledning

Motorstyrelsen styrker vejledning om cvr-nummer og firmanavn på varebiler gennem aftale med en række virksomheder, der uddeler vejledningsmateriale.

En række bilforhandlere vil i den kommende tid modtage Motorstyrelsens vejledningsmateriale om cvr-nummer og firmanavn på varebiler. Motorstyrelsen har aftalt med forhandlerne, at de uddeler materialet til kunderne, og dermed øges chancen for, at kunderne husker at påføre de lovpligtige oplysninger på deres køretøjer.

Motorstyrelsens kontrolaktioner har vist, at mange virksomheder glemmer at påføre cvr-nummer og firmanavn på varebiler, og det fik Motorstyrelsen til at iværksætte en vejledningsindsats i slutningen af 2019. Som et led i indsatsen aftalte Motorstyrelsen med to forhandlere, at de skulle uddele en folder til firmaer, der købte nye varebiler. Folderen forklarer på en let og overskuelig måde om de gældende regler.

”Vi har fået gode tilbagemeldinger fra forhandlerne, og det er baggrunden for, at vi nu sender vejledningen til forhandlere over hele landet. Vi har en forventning om, at det får endnu flere virksomheder til at klistre cvr-nummer og firmanavn på deres varebiler. Derved kan de også undgå at få en bøde på 5.000 kr. i forbindelse med vores kontrolaktioner”, siger Jørgen Rasmussen, der er direktør i Motorstyrelsen.

Oplysningerne skal fremgå på varebiler for at gøre det lettere for myndighederne at kontrollere, om der bliver betalt skat af det arbejde, der udføres, og reglerne bidrager derfor til at dæmme op for sort arbejde og social dumping.

Udover folderen har Motorstyrelsen udarbejdet en brugervejledning om reglerne.

Motorstyrelsen blev etableret 1. juli 2018, da SKAT blev lukket og erstattet af syv nye styrelser. Det er Motorstyrelsens opgave at sikre, at alle motorkøretøjer er registreret korrekt, og at værdifastsættelse og afgiftsberegning sker på et ensartet og gennemskueligt grundlag. Motorstyrelsen har hovedkontor i Aalborg og beskæftiger omkring 350 medarbejdere.

 Yderligere oplysninger:  
Journalister: 72 22 15 00
Presse@motorst.dk