Gyldig fra

Motorstyrelsen styrker vejledning til ejere af mandskabsvogne

Der skal mere vejledning til, så virksomhederne ikke er i tvivl om, hvad de må benytte deres mandskabsvogne til. Derfor iværksætter Motorstyrelsen en vejledningsindsats, der uddyber og forklarer reglerne.

Virksomhederne skal være sikre på, hvad de må benytte mandskabsvognene til. Derfor er Motorstyrelsen nu klar med nyt vejledningsmateriale til de virksomheder, som ejer mandskabsvogne. Målet er, at der sker færre afgiftsreguleringer og bliver uddelt et mindre antal bøder i fremtiden.

”Vi vil gerne vejlede ejerne af mandskabsvogne om reglerne, så færrest muligt får en bøde eller afgift ved vores kontroller. Derfor iværksætter vi en vejledningsindsats, så flere får kendskab til reglerne – og undgår at bruge deres mandskabsvogne til private formål. De må nemlig udelukkende bruges til transport af medarbejdere, værktøj og materiel mellem virksomhedens arbejdspladser”, siger Motorstyrelsens underdirektør, Jørgen Rasmussen.

Mandskabsvogne er fritaget for afgift, og de må derfor udelukkende anvendes i arbejdsmæssige sammenhænge. I forbindelse med en række kontroller i 2019 fik flere ejere af mandskabsvogne et krav om at betale registreringsafgift og en bøde, fordi den blev brugt til privatkørsel. Det er den situation, Motorstyrelsen nu forsøger at undgå ved at informere virksomhederne om reglerne.  

Vejledningsmaterialet om mandskabsvogne kan læses her.

Motorstyrelsen blev etableret den 1. juli 2018, da SKAT blev lukket og erstattet af syv nye styrelser. Det er Motorstyrelsens opgave at sikre, at alle motorkøretøjer er registreret korrekt, og at værdifastsættelse og afgiftsberegning sker på et ensartet og gennemskueligt grundlag. Motorstyrelsen har hovedkontor i Aalborg og beskæftiger omkring 350 medarbejdere.

 

Yderligere information

Journalister: 72 22 15 00
presse@motorst.dk