Gyldig fra

Bilejere skal betale millioner efter snyd med registreringsafgift

Motorstyrelsen har afdækket snyd med dyre biler på grænseplader. Styrelsen vurderer, at bilejerne skal betale 10-12 millioner kroner i registreringsafgift.

Ejerne af cirka 70 dyre biler skal betale flere millioner kroner i registreringsafgift. Det skyldes, at Motorstyrelsen i forbindelse med en kontrol af såkaldte grænsepladebiler har konstateret, at der ikke er blevet betalt registreringsafgift af køretøjerne.

Der er alene tale om biler fra 2012 og tidligere, og bilerne har været registreret på grænseplader. Danskere kan få tilladelse til at køre med grænseplader, hvis de flytter fra Danmark eller har et længerevarende ophold i udlandet. Biler på grænseplader er fritaget for registreringsafgift, men hvis køretøjerne kommer tilbage til Danmark, skal der betales registreringsafgift.

 ”Vores kontrolarbejde har nu ført til, at vi vil opkræve registreringsafgift i cirka 70 sager. Der er tale om mange dyre biler som fx Porsche, Mercedes og Audi, og vi vurderer, at der er unddraget 10-12 millioner kroner i registreringsafgift. Der kan også blive tale om at rejse straffesager. Det er selvfølgelig helt uacceptabelt, at nogen forsøger at snyde med afgiften”, siger Jørgen Rasmussen, direktør i Motorstyrelsen.

Motorstyrelsen har også konstateret, at ejere af cirka 50 biler ikke har betalt periodiske afgifter, som nu vil blive opkrævet.

I forbindelse med konvertering fra et gammelt it-system til det nuværende motorregister i det daværende SKAT blev oplysninger om afgiftsfritagelse på grænsepladebiler ikke korrekt overført til det nye system. Derfor var det i en periode muligt at unddrage registreringsafgift, da bilerne kom tilbage til Danmark og efterfølgende blev registreret. Da Motorstyrelsen blev opmærksom på problemstillingen, blev  oplysningerne straks rettet i Motorregistret, så det ikke længere er muligt at registrere bilerne uden at betale registreringsafgift.

Motorstyrelsen blev etableret 1. juli 2018, da SKAT blev lukket og erstattet af syv nye styrelser. Det er Motorstyrelsens opgave at sikre, at alle motorkøretøjer er registreret korrekt, og at værdifastsættelse og afgiftsberegning sker på et ensartet og gennemskueligt grundlag. Motorstyrelsen har hovedkontor i Aalborg og beskæftiger omkring 390 medarbejdere.

 

Yderligere oplysninger:
Journalister: 72 22 15 00
Presse@motorst.dk