Gyldig fra

Fokus på adfærd skal dæmme op for snyd med afgifter

Nu bliver det endnu sværere at snyde med registreringsafgifter. Motorstyrelsen tager nemlig et nyt kontrolvåben i brug, hvor data på tværs af områder bliver sammenholdt for at fange de brodne kar i autobranchen.

Det bliver endnu sværere for brodne kar i autobranchen at snyde med registreringsafgifter på køretøjer. Det skyldes, at  Motorstyrelsen tager en ny kontrolstrategi i brug ved kontrol af virksomheder, der importerer køretøjer eller leaser biler ud til danskerne.

Tiltaget skal sikre, at værdifastsættere, jurister, analysemedarbejdere og vejlednings- og kontrolmedarbejdere ser på en lang række faktorer vedr. virksomhedernes adfærd. Når oplysningerne sammenholdes, bliver det lettere at afsløre de brodne kar i branchen. Det er en mere datadrevet og analytisk måde at gå til kontrolarbejdet på.

”De mange data giver os mulighed for at sætte mere målrettet ind over for dem, der ikke følger reglerne. Det er rigtig positivt, fordi det bringer os tættere på målet om at gøre livet så surt som muligt for de brodne kar i branchen uden det rammer de mange, der gerne vil følge reglerne”, siger direktør Jørgen Rasmussen fra Motorstyrelsen.

En grundig analyse af data om virksomhederne øger chancen for at afsløre snyd i en branche, hvor der har været udfordringer med at efterleve reglerne. Samtidig får Motorstyrelsen et godt indtryk af, hvor der er behov for vejledning.

”Jeg hæfter mig ved, at brancheorganisationerne også ønsker at komme snyderi blandt virksomheder i branchen til livs. Virksomhederne skal betale de korrekte afgifter – hverken mere eller mindre”, siger Jørgen Rasmussen.

 

Motorstyrelsen blev etableret 1. juli 2018, da SKAT blev lukket og erstattet af syv nye styrelser. Det er Motorstyrelsens opgave at sikre, at alle motorkøretøjer er registreret korrekt, og at værdifastsættelse og afgiftsberegning sker på et ensartet og gennemskueligt grundlag. Motorstyrelsen har hovedkontor i Aalborg og beskæftiger omkring 380 medarbejdere.

 

Yderligere oplysninger:
Journalister: 72 22 15 00
Presse@motorst.dk