Gyldig fra

Kontrol af leasingselskabers adfærd gør det sværere at snyde med registreringsafgift

Motorstyrelsen udvider sin kontrol med leasingselskaber. Ved at analysere en række data bliver det lettere at sætte ind med målrettet kontrol og afsløre de leasingselskaber, der forsøger at snyde med registreringsafgiften.

Det bliver endnu sværere for leasingselskaber at snyde med registreringsafgiften. Det skyldes, at Motorstyrelsen i højere grad end tidligere målretter sin kontrol mod de brodne kar i branchen. Det sker ved at analysere virksomhedernes adfærd for at finde ud af, hvor risikoen for snyd er størst.

”Vi skaber et samlet overblik med en lang række data om virksomhedernes adfærd, og dermed bliver det lettere for os at sætte ind med målrettet kontrol mod de virksomheder, der ikke følger reglerne. Vi gør det så svært som muligt for dem, som forsøger at snyde, og let for dem, der følger reglerne”, siger underdirektør Claus Holm fra Motorstyrelsen.

Motorstyrelsens kontroller har vist, at nogle leasingselskaber har udfordringer med at overholde gældende regler. Men en mere systematisk og datadrevet tilgang til kontrolarbejdet øger mulighederne for at komme svindel med afgifter til livs.

Motorstyrelsen kontrollerer blandt andet, om værdifastsættelserne af køretøjerne er korrekte, og om leasingkontrakterne opfylder gældende krav. Ved at se på selskabernes adfærd kan Motorstyrelsen også vurdere, hvor det er mest hensigtsmæssigt at sætte ind med vejledning for at øge regelefterlevelsen.

I 2021 blev der leaset omkring 155.000 køretøjer i Danmark.

”Med implementeringen af vores adfærdsmodel sender vi et signal om, at vi holder et skarpt øje med, hvordan virksomhederne agerer. Hvis de svindler med afgiften, skal de naturligvis betale det, de skylder, men de kan fx også miste retten til at være selvangivere. I særligt grove tilfælde vil sagerne blive sendt til strafvurdering”, siger Claus Holm.

Fra politisk side er der i de seneste år gennemført stramninger på leasingområdet for at sikre klarere afgiftsregler og korrekt afregning af registreringsafgift, og Motorstyrelsen arbejder løbende med at styrke kontrollen.

Motorstyrelsen blev etableret 1. juli 2018, da SKAT blev lukket og erstattet af syv nye styrelser. Det er Motorstyrelsens opgave at sikre, at alle motorkøretøjer er registreret korrekt, og at værdifastsættelse og afgiftsberegning sker på et ensartet og gennemskueligt grundlag. Motorstyrelsen har hovedkontor i Aalborg og beskæftiger omkring 390 medarbejdere.

 

Yderligere oplysninger:
Journalister: 72 22 15 00
[email protected]