Gyldig fra

Motorstyrelsen gennemfører kontrolaktion i Skagen i uge 29

Når turister tager deres biler med til Skagen i uge 29, vil Motorstyrelsen kontrollere, om gæsterne har betalt korrekte afgifter.

Tusindvis af turister tilbringer uge 29 i Skagen, og mange af gæsterne tager deres biler med. Igen i år vil Motorstyrelsen kontrollere, om bilisterne har styr på deres afgiftsforhold. Motorstyrelsen vil fx undersøge, om der bliver betalt den korrekte afgift af leasingkøretøjer, og om reglerne for privat kørsel i firmabiler og biler på gule plader bliver overholdt.

”Erfaringerne viser, at der er mange leasingkøretøjer blandt de biler, som kører i Skagen om sommeren, og vi vil blandt andet kontrollere, om reglerne for leasing bliver overholdt. Derudover ser vi fx på, om gulpladebiler bliver anvendt til private formål, og om ejere eller brugere af biler bliver beskattet af værdien af fri bil”, siger Claus Holm, underdirektør i Motorstyrelsen.

Tidligere kontrolaktioner  i Skagen har vist, at der er god grund til at kontrollere, om registrerings- og afgiftsforhold er i orden.

”Vores kontroller viste, at nogle af bilisterne ikke overholdt reglerne. Vi opfordrer derfor til, at bilisterne sætter sig ind i reglerne, før de sætter kursen mod Skagen. Hvis reglerne bliver overtrådt, risikerer bilisterne at skulle betale store beløb i afgift og få en bøde. Det vil selvfølgelig være ærgerligt, når bilisterne kan undgå bøder eller store opkrævninger af afgift ved at sætte sig ind i reglerne på forhånd”, siger Claus Holm.

Bilisterne kan orientere sig om reglerne på skat.dk/motor eller ringe til Motorstyrelsen på 72 22 15 15, hvis de har spørgsmål.

Motorstyrelsen blev etableret 1. juli 2018, da SKAT blev lukket og erstattet af syv nye styrelser. Det er Motorstyrelsens opgave at sikre, at alle motorkøretøjer er registreret korrekt, og at værdifastsættelse og afgiftsberegning sker på et ensartet og gennemskueligt grundlag. Motorstyrelsen har hovedkontor i Aalborg og beskæftiger omkring 390 medarbejdere.

 Yderligere oplysninger:
Journalister: 72 22 15 00
Presse@motorst.dk