Gyldig fra

Motorstyrelsen kontrollerede 118 køretøjer i Skagen

I uge 29 har Motorstyrelsen været på stor kontrolaktion i og omkring Skagen sammen med Nordjyllands Politi.

Motorstyrelsen har kontrolleret 118 køretøjer i og omkring Skagen og Frederikshavn ved en stor kontrolaktion, der blev afviklet i samarbejde med Nordjyllands Politi i uge 29. Aktionen viste, at en række bilister ikke havde styr på afgiftsreglerne, og derfor kan de nu forvente, at de skal betale mere i afgift.

Ved kontrollen undersøgte Motorstyrelsen både danske og udenlandske køretøjer for at sikre, at køretøjerne er registreret korrekt, og at der er betalt den rigtige registreringsafgift. Der var også fokus på, om leasingkontrakter opfylder kravene, og om ejere og brugere bliver beskattet af værdien af fri bil.

Køretøjerne, der blev kontrolleret, var bl.a. autocampere, mandskabsvogne, vare- og personbiler.

En række af de kontrollerede bilister kan nu regne med, at de får en opkrævning på fuld registreringsafgift af deres biler, fordi de ikke har været registreret korrekt. Derudover vurderede Motorstyrelsen, at der i enkelte sager er behov for yderligere kontrol af, om der er betalt for lidt i afgift.

”Vi har i år kontrolleret lidt flere køretøjer end sidste år, og derfor er det glædeligt, at vi har fundet færre sager, hvor bilisterne ikke har betalt nok i registreringsafgift. Men vi så selvfølgelig helst, at alle bilister sørgede for, at deres køretøjer var registreret korrekt, så de betalte de rigtige afgifter, siger Claus Holm, der er underdirektør i Motorstyrelsen.

Claus Holm glæder sig desuden over, at Motorstyrelsens medarbejdere ved aktionen i Skagen er blevet mødt af flere borgere, der anerkender vigtigheden af kontrolarbejdet.

 

Motorstyrelsen blev etableret 1. juli 2018 i forbindelse med omlægningen af SKAT. Motorstyrelsens opgave er at sikre, at alle motorkøretøjer er registreret korrekt, og at værdifastsættelse og afgiftsberegning sker på et ensartet og gennemskueligt grundlag.


Yderligere oplysninger

Motorstyrelsens pressefunktion
Telefon: 72 22 15 00
Mail: presse@motorst.dk