Gyldig fra

Motorstyrelsen sætter større fokus på at sende sager til strafvurdering

Hvis selvanmeldere snyder med værdifastsættelse af køretøjer for at betale mindre i registreringsafgift, bliver der taget stilling til, om pristjeksager skal sendes til videre til straffesagsenheden i Skattestyrelsen.

Motorstyrelsen sætter i højere grad end tidligere fokus på, om sager vedrørende snyd med værdifastsættelser af køretøjer er så grove, at sagerne skal sendes videre til strafvurdering hos Skattestyrelsen.

Mange bilforhandlere har selv mulighed for at indberette et køretøjs værdi i Motorregistret, fordi de er selvanmeldere, og Motorstyrelsen foretager hvert år flere tusinde pristjek for at undersøge, om bilforhandleres værdifastsættelser er korrekte. En mere systematisk gennemgang af sagerne fører nu til, at der bliver rettet endnu større fokus på at sende pristjeksager til vurdering hos straffesagsenheden i Skattestyrelsen.

Det har altid været en del af værktøjskassen for Motorstyrelsens sagsbehandlere at sende sager om afgiftsunddragelse til strafvurdering, så der er ikke tale om, at Motorstyrelsen har ændret praksis.

Spørgsmål og svar hjælper virksomhederne

For at vejlede selvanmelderne har Motorstyrelsen udarbejdet et spørgsmål/svar-katalog. Her kan virksomhederne få svar på spørgsmål om oversendelse af sager til strafvurdering. Derudover har selvanmelderne mulighed for at booke vejledningsmøder hos Motorstyrelsen, hvis de er i tvivl om afgiftsreglerne.

I spørgsmål/svar-kataloget kan virksomhederne blandt andet læse, hvad der sker, hvis en sag sendes til strafferetlig vurdering, og hvilke sanktionsmuligheder Motorstyrelsen har.

Hvilke kriterier lægger Motorstyrelsen vægt på?

Når Motorstyrelsen vurderer, om en sag skal sendes videre til straffesagsenheden i Skattestyrelsen, tager sagsbehandlerne blandt andet udgangspunkt i nedenstående kriterier:

  • Ved forholdsvis store reguleringer. I førstegangstilfælde er minimumsgrænsen en unddragelse på 10.000 kr., hvis der er tale om grov uagtsomhed, og 5.000 kr. hvis overtrædelse er forsætlig.
  • Ved pristjek hvor en selvanmelders værdifastsættelse ligger langt fra den korrekte pris på køretøjet, og hvis dokumentationen er mangelfuld.
  • Hvis der er givet urigtige oplysninger ved anmeldelse af køretøjet. Det kan fx være i tilfælde, hvor selvanmelderen har oplyst, at bilen har manuelt gear, selv om bilen er med automatgear, hvis oplysninger om ekstraudstyr er udeladt, eller hvis det fremgår, at bilen har kørt færre kilometer, end den har.
  • Hvis virksomheden konsekvent anvender annoncer på køretøjer, der ikke er sammenlignelige med det køretøj, der er værdifastsat.
  • Hvis virksomheden gentagne gange ikke følger den vejledning/instruktion, der er modtaget.

Med det øgede fokus på strafvurdering sender Motorstyrelsen et klart signal til selvanmelderne om, at de skal overholde de forpligtelser, de har som selvanmeldere. Selvanmelderne har nemlig en særlig forpligtelse til at kende reglerne og vurdere deres køretøjer korrekt, når de selv har adgang til at indberette oplysninger om køretøjer i Motorregistret.

Læs flere informationer om strafvurdering af pristjeksager i Motorstyrelsens spørgsmål/svar-katalog på skat.dk.