Gyldig fra

Motorstyrelsen samarbejder med Toldstyrelsen om kontrol

Hvad er det vigtigt at have fokus på, når man udtager udenlandske køretøjer til kontrol? Det spørgsmål fik en række medarbejdere fra Toldstyrelsen svar på, da nogle af Motorstyrelsens kontrolmedarbejdere holdt oplæg for dem forud for en fælles kontrol i Gedser.

Der gælder en række regler for, hvornår man må kører med et udenlandsk køretøj i Danmark uden at skulle betale registreringsafgift her i landet. Disse regler ville Toldstyrelsen i Gedser gerne høre mere om, og derfor holdt nogle af Motorstyrelsens kontrolmedarbejdere oplæg for en række toldere i forbindelse med en kontrol i Gedser.

Når udlændinge kører i udenlandske køretøjer i Danmark, skal man fx være opmærksom på, om den udenlandske bilist har adresse i Danmark, og om personen er omfattet af reglerne for dobbeltdomicil og måske har familie i hjemlandet. Disse forhold har nemlig betydning for, om der eventuelt skal betales registreringsafgift i Danmark.

Efter Motorstyrelsens medarbejdere havde sat kollegerne i Toldstyrelsen nærmere ind i reglerne for udenlandske køretøjer og registreringsafgift tog de sammen til færgelejet i Gedser. Her stoppede tolderne knap 100 køretøjer, så Motorstyrelsen kunne kontrollere dem.

Størstedelen af de kontrollerede køretøjer var udenlandske, og de fleste kom fra Polen. Motorstyrelsen undersøger nu 12 af køretøjerne nærmere for at finde ud af, om der skal betales afgift af dem.

Motorstyrelsen har i øvrigt planlagt at holde endnu et oplæg om udenlandske køretøjer for Toldstyrelsen – denne gang for tolderne, som har kontrollen i Helsingør og på Øresundsbroen.

Motorstyrelsens kontroller af køretøjer på vejene foregår i samarbejde med Politiet og Toldstyrelsen og er en del af styrelsens samlede kontrolarbejde, der blandt andet også omfatter kontrol af virksomheder, fx om virksomhederne betaler den korrekte registreringsafgift, når de registrerer køretøjer i Motorregistret.