Gyldig fra

Motorstyrelsen tager Rigsrevisionens beretning til efterretning

Rigsrevisionen udtaler i sin revision af statens forvaltning for 2021 kritik af områder, der hører under Motorstyrelsen. Motorstyrelsen har allerede igennem en længere periode arbejdet med at løse sagerne.

Rigsrevisionen retter i sin beretning om statens forvaltning for 2021 kritik mod opkrævningen af grøn ejerafgift og vægtafgift på enkelte områder, som hører under Motorstyrelsen.

Motorstyrelsen anerkender kritikken og er i gang med at rette op på de fejl, som ligger til grund for Rigsrevisionens kritik.

”Borgere og virksomheder skal opkræves de korrekte afgifter. Derfor er det afgørende, at vi har de korrekte oplysninger om deres køretøjer i Motorregisteret, og det er meget beklageligt, at en mængde køretøjer har været registeret med datafejl,” siger direktør i Motorstyrelsen, Jørgen Rasmussen, og fortsætter:

”Rigsrevisionen har i deres gennemgang fundet fejl ved under en procent af de i alt fire millioner registrerede køretøjer, der betaler grøn ejerafgift eller vægtafgift. Flere af de fejl er rettet i dag, og resten er vi i gang med at håndtere.”

Rigsrevisionen kritiserer blandt andet opkrævningen af vægtafgift for dieseldrevne traktorer, som fx benyttes af almennyttige boligselskaber, kommuner, regioner, styrelser, maskinstationer og entreprenører. Det drejer sig om, at der i gennemsnit er opkrævet ca. 2.400 kr. for meget i vægtafgift for ca. 1.400 traktorer årligt, mens der i gennemsnit er opkrævet ca. 1.800 kr. for lidt for ca. 5.700 traktorer årligt.

Før sommerferien ændrede Motorstyrelsen dog praksis, og arbejdet med at betale for meget betalt vægtafgift tilbage skal nu i gang. Dem, der har betalt for lidt, efteropkræves ikke.

Rigsrevisionen kritiserer desuden andre fejl i Motorregisteret. Fejlene omhandler blandt andet brændstofforbrug og partikelfiltre.

Nogle af datafejlene skyldes, at der i forbindelse med indregistrering af køretøjer er indtastet forkerte oplysninger i Motorregistret i forbindelse med synshallernes gennemgang af køretøjerne. Motorstyrelsen vil derfor i samarbejde med Færdselsstyrelsen, der har tilsynspligt med synshallerne, gennemføre et forbedringsprojekt, der skal sikre datakvaliteten i Motorregistret.


Yderligere oplysninger

Journalister: 72 22 15 00 eller presse@motorst.dk
Borgere og virksomheder: 72 22 15 15