Gyldig fra

Motorstyrelsen udsender breve om målenorm

Denne nyhed er relevant for dig, der har modtaget et brev fra Motorstyrelsen om, at vi vil ændre eller tilføje oplysninger om dit køretøj i Motorregistret. Det drejer sig om oplysninger om brændstofforbrug og CO2-udledning. Du kan på denne side finde svar på en række spørgsmål om, hvorfor vi vil ændre eller tilføje disse oplysninger.

I en overgangsperiode er køretøjer blevet registreret med brændstofforbrug og CO2-udledning efter målenormen NEDC2. Overgangsordningen udløb 31. december 2020. Herefter skulle køretøjer, som registreres første gang, registreres med oplysninger efter målenormen WLTP. 

Motorregistret har tidligere kun været i stand til at håndtere én målenorm, og det betyder, at nogle køretøjer mangler oplysninger om en ekstra målenorm, mens andre køretøjer er registreret forkert.

Motorregistret er nu opdateret, så det kan håndtere, at køretøjer er registreret med mere end én målenorm, og derfor begynder Motorstyrelsen at rette og tilføje oplysninger om en række køretøjer i Motorregistret.

Vi sender breve til ejerne af de berørte køretøjer

Vi sender en afgørelse om ændringer af oplysninger om målenorm til ejerne af de berørte køretøjer.

Hvis ændringerne betyder, at der er betalt for lidt eller for meget i registreringsafgift, sender vi en afgørelse til den, der oprindelig er blevet opkrævet registreringsafgift.​ Det er ikke nødvendigvis den nuværende ejer, da køretøjet kan være solgt til en ny ejer, efter det blev indregistreret første gang.


 • Disse fire grupper er berørt af ændringerne
  • Køretøjer, der er registreret med NEDC2-målenorm og mangler oplysninger efter WLTP-målenorm

   En del køretøjer er kun registreret med forbrugstal opgjort efter NEDC2-målenormen. Men hvis køretøjet skal have beregnet registreringsafgift på ny, skal det ske ud fra oplysninger opgjort efter WLTP-målenormen. Derfor er det nødvendigt at tilføje oplysninger om brændstofforbrug og CO2-udledning opgjort efter WLTP-målenormen. 

   Forbrugstal opgjort efter NEDC2-målenormen skal dog fortsat bruges til at fastsætte de periodiske afgifter (grøn ejerafgift), hvis køretøjet er registreret første gang i Danmark inden den 1. januar 2021. 

   Hvad betyder de nye oplysninger for dig, der ejer køretøjet?

   Registreringsafgift

    

   Du er opkrævet registreringsafgift af Skattestyrelsen

   Hvis dit køretøj er indregistreret den 18. december 2020 eller senere kan de nye oplysninger få betydning for registreringsafgiften.

   Registreringsafgiften kan blive reguleret, fordi den er beregnet ud fra den forkerte målenorm (NEDC2). Den korrekte målenorm for disse køretøjer er WLTP.

   Hvis ændringen betyder, at der er betalt for meget eller for lidt i registreringsafgift, vil vi tilbagebetale eller efteropkræve beløbet. 

   Vi giver besked på motorst.dk/målenorm, når vi ved, hvornår du kan forvente at få information om de økonomiske konsekvenser. Hvis vi sender information til dig om de økonomiske konsekvenser, har du mulighed for at klage.

   Du er ikke opkrævet registreringsafgift af Skattestyrelsen

   De nye oplysninger får ikke betydning for dig.

   Du vil eksportere dit køretøj og søge om eksportgodtgørelse (delvis tilbagebetaling af registreringsafgift)

   Hvis du søger Motorstyrelsen om eksportgodtgørelse, skal vi beregne en ny registreringsafgift af køretøjet, og den beregner vi ud fra de nye oplysninger.

   Du har købt køretøjet på en bindende købsaftale den 17. december 2020 eller tidligere, så det er omfattet af tidligere lov om bilafgifter, selvom det først er indregistreret senere.

   De nye oplysninger får ikke betydning for dig

   Periodisk afgift

    

   Uanset om det er dig eller en anden, der bliver opkrævet periodisk afgift (grøn ejerafgift eller vægtafgift og udligningsafgift for dieselkøretøjer)

   De nye oplysninger har ingen betydning for den periodiske afgift.

   Vi forventer at starte arbejdet med regulering af afgifter i løbet af fjerde kvartal 2023. 

  • Køretøjer, der er registreret med WLTP-målenorm og mangler oplysninger efter NEDC2-målenorm

   Et mindre antal køretøjer er registreret første gang i Danmark inden den 1. januar 2021 med forbrugstal opgjort efter WLTP-målenormen.

   Disse køretøjer skal have tilføjet forbrugstal opgjort efter NEDC2-målenormen, da den grønne ejerafgift skal fastsættes ud fra disse forbrugstal.

   Der er dog visse køretøjer, som ikke har forbrugstal opgjort efter NEDC2-målenormen, og som derfor mangler at få tilføjet forbrugstal efter NEDC2-målenormen. Det gælder fx elbiler. 

   Hvad betyder de nye oplysninger for afgifterne?

   Registreringsafgift

   Registreringsafgiften er beregnet ud fra den korrekte målenorm og bliver derfor ikke reguleret som følge af ændringerne.

   Periodisk afgift 

   Den periodiske afgift er beregnet ud fra en forkert målenorm (WLTP). Den korrekte målenorm for disse køretøjer er NEDC2.

   Det er derfor muligt, at du bliver opkrævet et forkert beløb i dag, ligesom vi kan have opkrævet for lidt eller for meget for tidligere perioder.

   Hvis ændringerne betyder, at der er betalt for meget, vil vi tilbagebetale beløbet til den, der oprindeligt er blevet opkrævet afgiften. Vi efteropkræver ikke, hvis vi har opkrævet for lidt i afgift.

   Når vi har tilføjet de nye oplysninger, kan vi oplyse, hvad de betyder for den grønne ejerafgift fremadrettet.

   Vi forventer at starte arbejdet med regulering af afgifter i løbet af fjerde kvartal 2023. 

   Hvad betyder de nye oplysninger for dig, der ejer køretøjet?

   Hvis det er dig, der betaler grøn ejerafgift, sender vi dig information, hvis de nye oplysninger får økonomiske konsekenvser for dig.

   Se den korrekte grønne ejerafgift

   Du kan se, hvad du fremover skal betale i grøn ejerafgift i brændstofforbrugsafgiftsloven § 3 om satser.

   Du kan også slå det op i beregneren på skat.dk/beregn-afgift.

   Se, hvad du betaler i grøn ejerafgift nu

   I Motorregistret kan du se, hvad vi opkræver i grøn ejerafgift nu.

   • Gå ind på skat.dk, og log ind med NemID eller MitID
   • Klik på ’Motor’, og vælg ’Motorregistret’
   • Klik på ’Køretøjsdetaljer’ og dernæst ’Vis køretøj’
   • Indtast oplysninger for køretøjet
   • Klik på fanen ’Afgifter’.
  • Køretøjer, der skulle have være registreret med WLTP-målenorm, men fejlagtigt er registret med en anden målenorm

   Et mindre antal køretøjer, der er registreret første gang i Danmark efter den 1. januar 2021, er ved en fejl blevet registreret med forbrugstal efter NEDC2-målenormen.

   Disse skulle have været registreret med oplysninger opgjort efter WLTP-målenormen, og vi ændrer derfor disse oplysninger, så køretøjerne kun vil være registreret med oplysninger efter WLTP-målenormen. 

   Hvad betyder ændringerne for afgifterne?

   Registreringsafgift 

   Registreringsafgiften kan blive reguleret, fordi den er beregnet ud fra den forkerte målenorm (NEDC2). Den korrekte målenorm for disse køretøjer er WLTP.

   Hvis ændringen betyder, at der er betalt for meget eller for lidt i registreringsafgift, vil vi tilbagebetale eller efteropkræve beløbet ved den, der oprindeligt er blevet opkrævet afgiften.

   Vi forventer at starte dette arbejde i løbet af fjerde kvartal 2023. 

   Periodisk afgift

   Den periodiske afgift er beregnet ud fra en forkert målenorm (NEDC2). Den korrekte målenorm for disse køretøjer er WLTP.

   Det er derfor muligt, at du bliver opkrævet et forkert beløb i dag, ligesom vi kan have opkrævet  for lidt eller for meget for tidligere perioder.

   Hvis der er betalt for meget, vil vi tilbagebetale beløbet til den, der har betalt afgiften. Vi efteropkræver ikke, hvis vi har opkrævet for lidt i afgift.

   Disse køretøjer reguleres ikke

   Køretøjer, der er solgt på bindende købs- eller lesingaftale efter lov 203 af 13. februar 2021, vil ikke få reguleret registreringsafgiften.

   Vi forventer at starte arbejdet med regulering af afgifter i løbet af fjerde kvartal 2023. 

  • Køretøjer, der er registret med NEDC2-målenorm, men ved en fejl har fået ændret målenorm

   Et mindre antal køretøjer, som korrekt blev registreret med NEDC2-målenormen inden den 1. januar 2021, har fejlagtigt fået ændret målenormen til WLTP eller NEDC i forbindelse med et registreringssyn.

   Vi tilføjer derfor forbrugstal opgjort efter NEDC2-målenormen.

   Disse køretøjer vil efter tilføjelsen være registreret med forbrugstal opgjort efter WLTP-målenormen eller efter både NEDC2- og WLTP-målenormerne.

   Hvad betyder de nye oplysninger for afgifterne?

   Registreringsafgift

   Registreringsafgiften kan blive reguleret, fordi den er beregnet ud fra den forkerte målenorm (WLTP eller NEDC.) Den korrekte målenorm for disse køretøjer er NEDC2.

   Hvis ændringen betyder, at der er betalt for meget eller for lidt i registreringsafgift, vil vi tilbagebetale eller efteropkræve beløbet ved den, der oprindeligt er blevet opkrævet afgiften.

   Vi forventer at starte dette arbejde i løbet af fjerde kvartal 2023.  

   Periodisk afgift

   Den periodiske afgift er beregnet ud fra en forkert målenorm (enten WLTP eller NEDC). Den korrekte målenorm for disse køretøjer er NEDC2.

   Det er derfor muligt, at du bliver opkrævet et forkert beløb i dag, ligesom vi kan have opkrævet for lidt eller for meget for tidligere perioder.

   Hvis der er betalt for meget, vil vi tilbagebetale beløbet til den, der har betalt afgiften. Vi efteropkræver ikke, hvis vi har opkrævet for lidt i afgift.

   Vi forventer at starte arbejdet med regulering af afgifter i løbet af fjerde kvartal 2023. 

Tidslinje for ændringer af målenorm

Klik på fanerne nedenfor for at læse mere.


 • 2018 - 2020
  • 1. september 2018 til 17. december 2020

   Køretøjer registreret første gang i denne periode skal have fastsat brændstofforbrug og CO2-udledning efter målenormen NEDC2.

   Nye varebiler er først omfattet af ordningen fra 1. september 2019.

 • December 2020
  • 18. december 2020 til 31. december 2020

   Fra 18. december 2020 gælder nye regler for registreringsafgift. Køretøjer, som registreres første gang i denne periode, skal både have fastsat brændstofforbrug og CO2-udledning efter målenormen WLTP og efter målenormen NEDC2.

   Men i Motorregistret er det på dette tidspunkt kun muligt at registrere køretøjer med én målenorm.

   Det betyder, at køretøjer, der er registreret første gang i denne periode, mangler en målenorm, som først kan tilføjes, når Motorregistret bliver opdateret.

 • 2021 og frem
  • 1. januar 2021 og senere

   Nye køretøjer, som registreres første gang fra 1. januar 2021, skal have fastsat brændstofforbrug og CO2-udledning efter målenormen WLTP.

   Men nogle køretøjer er blevet registreret med NEDC2 i stedet for WLTP. Det kan fx skyldes, at de er oprettet i Motorregistret før 1. januar 2021, men først er indregistreret og har fået nummerplader efter denne dato.

 • 2023
  • 24. januar 2023

   Motorregistret er opdateret, så det er muligt at registrere flere målenormer på et køretøj.

   Det betyder fx, at det nu er muligt at tilføje forbrugstal efter WLTP-målenormen til køretøjer, der kun er registreret med forbrugstal efter NEDC2-målenormen.

  • April-juni 2023

   Motorstyrelsen udsender breve til de nuværende ejere af køretøjer, der skal have tilføjet eller ændret oplysninger om brændstofforbrug og CO2-udledning som følge af lov om nye motorafgifter og udløb af overgangsordning med NEDC2.

Find svar på de mest almindelig spørgsmål om ændringer af målenorm nedenfor.

Spørgsmål og svar om ændring af målenorm

 • Hvilke køretøjer drejer det sig om?

   

  1. Mangler WLTP-oplysninger

  En del køretøjer er kun registreret med forbrugstal opgjort efter NEDC2-målenormen. Men hvis køretøjet skal have beregnet registreringsafgift på ny, skal det ske ud fra oplysninger opgjort efter WLTP-målenormen. Derfor er det nødvendigt at tilføje oplysninger om brændstofforbrug og CO2-udledning opgjort efter WLTP-målenormen. 

  Forbrugstal opgjort efter NEDC2-målenormen skal dog fortsat bruges til at fastsætte de periodiske afgifter (grøn ejerafgift), hvis køretøjet er registreret første gang i Danmark inden den 1. januar 2021. 

  2. Mangler NEDC2-oplysninger

  Et mindre antal køretøjer er registreret første gang i Danmark inden den 1. januar 2021med forbrugstal opgjort efter WLTP-målenormen. Disse køretøjer skal have tilføjet forbrugstal opgjort efter NEDC2-målenormen, da den grønne ejerafgift skal fastsættes ud fra disse forbrugstal. Der er dog visse køretøjer, som ikke har forbrugstal opgjort efter NEDC2-målenormen, og som derfor mangler at få tilføjet forbrugstal efter NEDC2-målenormen. Det gælder fx elbiler. 

  3. Fejlagtigt registreret med NEDC2

  Et mindre antal køretøjer, der er registreret første gang i Danmark efter den 1. januar 2021, er ved en fejl blevet registreret med forbrugstal efter NEDC2-målenormen. Disse skulle have været registreret med oplysninger opgjort efter WLTP-målenormen, og vi ændrer derfor disse oplysninger, så køretøjerne kun vil være registreret med oplysninger efter WLTP-målenormen. 

  4. Fejlagtigt registreret med WLTP eller NEDC

  Et mindre antal køretøjer, som korrekt blev registreret med NEDC2-målenormen inden den 1. januar 2021, har fejlagtigt fået ændret målenormen til WLTP eller NEDC i forbindelse med et registreringssyn. Vi tilføjer derfor forbrugstal opgjort efter NEDC2-målenormen. Disse køretøjer vil efter tilføjelsen være registreret med forbrugstal opgjort efter WLTP-målenormen eller efter både NEDC2- og WLTP-målenormerne.

   

 • Hvornår ændrer Motorstyrelsen oplysningerne?

  Vi forventer at rette oplysningerne i perioden april til juni 2023.

  Vi sender et forslag til afgørelse til ejerne af køretøjerne, hvor vi fortæller, hvilke oplysninger vi vil rette eller tilføje.

  Ejerne har mulighed for at komme med bemærkninger til forslaget, før vi træffer en afgørelse.

 • Hvornår bliver afgifterne reguleret?

  Hvis ændringerne betyder, at der er betalt for lidt eller for meget i afgift, sender vi en afgørelse til den, der oprindelig er blevet opkrævet afgiften.

  Dette forventer vi at gå i gang med i fjerde kvartal 2023, når vi har gennemført rettelser og ændringer af målenorm i Motorregistret.

 • Hvor meget bliver afgifterne reguleret?

  Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor meget afgifterne bliver reguleret, eller om de bliver reguleret. Vi kan dog sige, hvilke afgifter der kan blive reguleret for de fire grupper af køretøjer, der er berørt af ændringerne.

  Reguleringen omfatter to typer af afgifter: registreringsafgift og periodisk afgift (grøn ejerafgift eller vægtafgift og udligningsafgift for dieselbiler).

  Vi forventer at starte arbejdet med regulering af afgifter i løbet af fjerde kvartal 2023. 

  Læs mere om regulering i de fire grupper nedenfor.

  1. Køretøjet mangler WLTP-oplysninger

  Køretøjer i denne gruppe er kun registreret med NEDC2-oplysninger, men de skal være registreret med både WLTP- og NEDC2-oplysninger.

  Periodisk afgift (grøn ejerafgift, vægtafgift og udligningsafgift for dieselbiler)

  Den periodiske afgift er beregnet ud fra den korrekte målenorm (NEDC2). Du bliver derfor opkrævet  den korrekte afgift i dag, og afgiften er også blevet opkrævet korrekt for tidligere perioder.

  Registreringsafgift

  Nogle køretøjer i denne gruppe har fået beregnet registreringsafgiften på baggrund af NEDC2-forbrugstallene, men skulle have haft afgiften beregnet efter WLTP-forbrugstallene.

  Hvis registreringsafgiften for dit køretøj er blevet beregnet den 18. december 2020 eller senere ud fra NEDC2-forbrugstallene, vil vi regulere afgiften på et senere tidspunkt.

  Hvis ændringen betyder, at der er betalt for meget eller for lidt i registreringsafgift, vil vi tilbagebetale eller efteropkræve beløbet ved den, der oprindeligt er blevet opkrævet afgiften.

  Vi forventer at starte dette arbejde i løbet af fjerde kvartal 2023. 

  Disse køretøjer reguleres ikke

  Køretøjer, der er solgt på bindende købs- eller lesingaftale efter lov 203 af 13. februar 2021, vil dog ikke få reguleret registreringsafgiften.

  2. Køretøjet mangler NEDC2-oplysninger

  Køretøjer i denne gruppe er kun registreret med WLTP-oplysninger, men de skal være registreret med både WLTP- og NEDC2-oplysninger.

  Periodisk afgift

  Den periodiske afgift er beregnet ud fra en forkert målenorm (WLTP). Den korrekte målenorm for disse køretøjer er NEDC2.

  Det er derfor muligt, at du bliver opkrævet et forkert beløb i dag, ligesom vi kan have opkrævet for lidt eller for meget for tidligere perioder.

  Hvis ændringerne betyder, at der er betalt for meget, vil vi tilbagebetale beløbet til den, der oprindeligt er blevet opkrævet afgiften. Vi efteropkræver ikke, hvis vi har opkrævet for lidt i afgift.

  Registreringsafgift

  Registreringsafgiften er beregnet ud fra den korrekte målenorm og bliver derfor ikke reguleret som følge af ændringerne.

  3. Køretøjet er fejlagtigt registreret med NEDC2-oplysninger

  Køretøjer i denne gruppe er kun registreret med NEDC2-oplysninger, men de skal kun være registreret med WLTP.

  Periodisk afgift

  Den periodiske afgift er beregnet ud fra en forkert målenorm (NEDC2). Den korrekte målenorm for disse køretøjer er WLTP.

  Det er derfor muligt, at du bliver opkrævet et forkert beløb i dag, ligesom vi kan have opkrævet  for lidt eller for meget for tidligere perioder.

  Hvis der er betalt for meget, vil vi tilbagebetale beløbet til den, der har betalt afgiften. Vi efteropkræver ikke, hvis vi har opkrævet for lidt i afgift.

  Registreringsafgift

  Registreringsafgiften kan blive reguleret, fordi den er beregnet ud fra den forkerte målenorm (NEDC2). Den korrekte målenorm for disse køretøjer er WLTP.

  Hvis ændringen betyder, at der er betalt for meget eller for lidt i registreringsafgift, vil vi tilbagebetale eller efteropkræve beløbet ved den, der oprindeligt er blevet opkrævet afgiften.

  Vi forventer at starte dette arbejde i løbet af fjerde kvartal 2023. 

  Disse køretøjer reguleres ikke

  Køretøjer, der er solgt på bindende købs- eller lesingaftale efter lov 203 af 13. februar 2021, vil dog ikke få reguleret registreringsafgiften.

  4. Køretøjet er fejlagtigt registreret med WLTP- eller NEDC-oplysninger

  Køretøjer i denne gruppe er registreret med WLTP- eller NEDC-oplysninger, men de skal være registreret med NEDC2-oplysninger.

   

   

  Periodisk afgift (grøn ejerafgift)

  Den periodiske afgift er beregnet ud fra en forkert målenorm (enten WLTP eller NEDC). Den korrekte målenorm for disse køretøjer er NEDC2.

  Det er derfor muligt, at du bliver opkrævet et forkert beløb i dag, ligesom vi kan have opkrævet for lidt eller for meget for tidligere perioder.

  Hvis der er betalt for meget, vil vi tilbagebetale beløbet til den, der har betalt afgiften. Vi efteropkræver ikke, hvis vi har opkrævet for lidt i afgift.

  Registreringsafgift

  Registreringsafgiften kan blive reguleret, fordi den er beregnet ud fra den forkerte målenorm (WLTP eller NEDC.) Den korrekte målenorm for disse køretøjer er NEDC2.

  Hvis ændringen betyder, at der er betalt for meget eller for lidt i registreringsafgift, vil vi tilbagebetale eller efteropkræve beløbet ved den, der oprindeligt er blevet opkrævet afgiften.

  Vi forventer at starte dette arbejde i løbet af fjerde kvartal 2023. 

 • Hvor kan jeg finde oplysninger om mit køretøj?

  Du kan se oplysninger om dit køretøjs brændstofforbrug og CO2-udledning i et CoC-dokument, som er en form for fødselsattest, der er specifikt for det enkelte køretøj.

  Du kan skaffe CoC-dokumentet ved at kontakte en forhandler eller producenten af dit køretøj.

 • Hvad er en målenorm?

  Målenorm er en metode til at måle køretøjers brændstofforbrug og CO2-udledning.

  Forbruget testes og fastsættes af et uafhængigt laboratorium, hvor bilen gennemkører en nøje fastlagt rute, der er bestemt på europæisk niveau.

  Læs mere om målenormer på Færdselsstyrelsens hjemmeside.

 • Hvorfor er der flere målenormer? (NEDC2 og WLTP)

  NEDC står for New European Driving Cycle. Målenormen blev udviklet i 1980'erne, men metoden er forældet - blandt andet fordi, der er for stor forskel på det målte og det faktiske forbrug.

  WLTP står for Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles og blev et EU-krav fra 2018.

  WLTP er en mere præcis metode, der generelt måler et højere brændstofforbrug end NEDC. Indførelsen af WLTP kunne derfor føre til højere afigfter, da afgifterne til dels er baseret på køretøjets brændstofforbrug.

  For at undgå en utilsigtet afgiftsforhøjelse besluttede politikerne, at man i en overgangsperiode skulle omregne WLTP-forbruget, så det svarede til NEDC-forbruget. Dette teoretiske forbrugstal kaldes NEDC2.

  Overgangsordningen med NEDC2 udløb 31. december 2020.

  Læs mere om målenormer på Færdselsstyrelsens hjemmeside.

 • Hvad er et forslag til afgørelse?

  Når Motorstyrelsen ændrer oplysninger på et køretøj i Motorregistret, orienterer vi ejeren af køretøjet ved at sende et forslag til afgørelse.

  Det betyder, at ejeren har mulighed for at komme med bemærkninger til vores forslag til ændring af oplysninger indenfor den frist, er er nævnt i brevet.

  Hvis ejeren ikke har nogen bemærkninger, sender vi en endelig afgørelse cirka 3 uger efter, at vi har sendt forslaget til afgørelse.

  Afgørelsen vil svare til forslaget, hvis du ingen bemærkninger er kommet med.

 • Hvad gør jeg, hvis jeg ikke er enig i Motorstyrelsens forslag?

  Hvis du har modtaget et forslag til afgørelse, og du ikke er enig, kan du sende os dine bemærkninger på en af de tre måder nedenfor.

  Hvis dit brev indeholder en "Besvar"-knap, skal du bruge denne mulighed. Hvis ikke, kan du bruge en af de to andre muligheder nedenfor.

  • Send bemærkningerne via Digital Post ved at klikke på "Besvar" i brevet. Her kan du også vedhæfte filer. 
   Husk at skrive stelnummer på dit køretøj i din besked.

  • Send bemærkningerne via skat.dk. Log på med NemID eller MitID - Vælg Skriv til os - Vælg Kontakt - Vælg Indsend/indberet til os (fx blanket/bilag) - Vælg Ændring af målenorm - Vælg Overgang til WLTP-målenorm.
   Husk at skrive stelnummer på dit køretøj i din besked.

  • Send bemærkningerne med brev til:
   Motorstyrelsen
   Nykøbingvej 76
   Bygning 45
   4990 Sakskøbing
   Husk at skrive stelnummer på dit køretøj i din besked.
 • Jeg har modtaget et brev om et køretøj, jeg ikke ejer - hvad skal jeg gøre?

  Hvis du har været ejer, men ikke længere er det, skal du se bort fra brevet.

  Hvis du aldrig har ejet køretøjet, skal du se bort fra brevet. Du vil modtage et nyt brev fra os med information om, hvordan du skal forholde dig.

 • Jeg har lige købt køretøjet - betyder det så noget for mig?

  Ja, det har det.

  Vi skal orientere den nuværende ejer, hvis vi ændrer eller tilføjer oplysninger på køretøjet i Motorregistret. Også selvom du ikke var ejer, da køretøjet blev registreret i Motorregistret.

 • Hvordan kan jeg kontrollere, om det, I vil rette det til, er korrekt?

  I brevet har vi beskrevet, hvor vi har oplysningerne fra, som vi vil tilføje.

  I de fleste tilfælde har vi oplysningerne fra et CoC-dokument, som er en form for fødselsattest, der er specifikt for det enkelte køretøj.

  Vil du selv tjekke oplysningerne for dit køretøj, skal du have fat i CoC-dokumentet for dit køretøj.

  Det kan du skaffe ved at kontakte en forhandler eller producenten af dit køretøj.

 • Hvordan kan jeg se de oplysninger, som køretøjet står registreret med nu?

  Du kan tjekke oplysningerne om dit køretøj i Motorregistret på skat.dk.

  Vælg menuen Køretøjsdetaljer - Vælg Vis køretøj - Vælg fanen Tekniske oplysninger.

  I feltet Målt forbrug kan du se de NEDC2-oplysninger, der er registreret på dit køretøj.

  De nye WLTP-oplysninger er endnu ikke tilføjet.


  I feltet Forbrug (afgiftsgrundlag) fremgår Samlet beregnet CO2-udslip. Dette tal er beregnet i Motorregistret og svarer ikke nødvendigvis til det målte CO2-udslip efter WLTP-målenormen.

 • Hvilke køretøjer skal være registreret med WLTP-oplysninger?

  Fra og med 1. september 2018 skal alle nyregistrerede biler, der sælges i EU, have deres forbrugstal målt efter WLTP-metoden.

  Det betyder, at det er køretøjer der er oprettet fra 1. september 2018, og som endnu ikke har WLTP-oplysninger, der skal have dem tilføjet.

 • Hvilke køretøjer skal være registreret med NEDC2-oplysninger?

  Hvis et køretøj er oprettet med NEDC2-oplysninger i Motorregistret, så skal disse disse oplysninger altid bruges til at beregne de periodiske afgifter (grøn ejerafgift), hvis køretøjet er registreret første gang i Danmark før den 1. januar 2021. 

  Nye køretøjer har siden 1. september 2017 været omfattet af en overgangsordning, hvor brændstofforbrug og CO2-udledning er fastsat efter målenormen NEDC2. Nye varebiler har dog først været omfattet fra den 1. september 2018. 

  Overgangsordningen udløb den 31. december 2020, 

 • Er CoC-dokument det samme som registreringsattest?

  Køretøjets CoC-dokument er ikke det samme som registreringsattesten.

  CoC-dokumentet er det dokument, der følger med køretøjet, når det er blevet produceret.

  CoC-dokumentet er et teknisk dokument, der er specifikt for hvert enkelt køretøj.

  Du kan skaffe køretøjets CoC-dokument ved at kontakte køretøjets fabrikant, producent eller importør.

  Du skal betale et gebyr for dokumentet. Gebyret er fastsat af producenten.

  CoC-dokumentet indeholder de samme oplysninger, som vi har fået fra Danske Bilimportørers IT-afdeling, og som du kan se i det brev, vi har sendt til dig.

   

   

   

 • Hvordan kan jeg vide, om mit køretøj er omfattet?

  Hvis dit køretøj er omfattet af disse ændringer, vil du modtage et brev fra Motorstyrelsen.

  Vi er begyndt at udsende breve i midten af april og forventer, at alle breve er udsendt inden sommerferien.

 • Hvad er periodiske afgifter?

  For alle køretøjer i Danmark betales enten vægtafgift, grøn ejerafgift eller CO2-ejerafgift.

  Afgiften og perioden (3, 6 eller 12 måneder), afhænger af køretøjet. Vi opkræver afgifterne forud.

  Den periodiske afgift bliver som udgangspunkt opkrævet hos ejeren af køretøjet. Hvis der er registreret en primær bruger, bliver afgiften i stedet opkrævet hos denne bruger.

  Er du registreret som ejer eller bruger af et køretøj, kan du se, hvad du bliver opkrævet i afgift, hvis du logger på Motorregistret

 • Hvad er registreringsafgift?

  Registreringsafgift betaler du første gang, du indregistrerer en bil eller motorcykel i Danmark.

  Importerer du en bil eller motorcykel fra udlandet, skal du betale registreringsafgift i forbindelse med registreringen i Motorregistret.

  Køber du en ny bil eller motorcykel i Danmark, sørger forhandleren normalt for betaling af registreringsafgift og montering af nummerplader.

  Vi opkræver registreringsafgiften hos den, der får et køretøj indregistreret første gang i Motorregistret. Det er typisk en forhandler, men det kan også være en privatperson.

  Når vi regulerer afgifter, efteropkræver eller tilbagebetaler vi altid til den, der oprindeligt er blevet opkrævet afgiften.

 • Kan man få en opkrævning fra bilforhandleren, hvis denne skal betale mere i registreringsafgift?

  Dette vil være en sag mellem forhandleren og kunden. Det bør fremgå af købsaftalen, om forhandleren har ret til at opkræve ekstra betaling ved kunden, hvis forhandleren bliver opkrævet mere i registreringsafgift.