Gyldig fra

Ny frist for overgangsordning om bindende købs- og leasingaftaler

Folketinget har ændret fristen, så forhandlere nu kan søge om at bruge overgangsordning om bindende købs- og leasingaftaler senest 31. december 2021.

Forhandlere, der har indgået en bindende købs- og leasingaftale senest den 17. december 2020, kan frem til 31. december 2021 søge Motorstyrelsen om at bruge en særlig overgangsordning, hvor køretøjerne bliver afgiftsberigtiget efter de regler, der var gældende 17. december 2020. Det har Folketinget netop besluttet.

Overgangsordningen om bindende købs- og leasingaftaler blev indført i forbindelse med ny lovgivningen om bilafgifter, som Folketinget vedtog i februar 2021. Her skulle forhandlere søge om at bruge overgangsordningen senest samtidig med, at de indregistrerede køretøjet. Denne frist er nu ændret til 31. december 2021. Det er dog fortsat en betingelse, at køretøjet er indregistreret senest 1. juli 2021.

Læs mere om overgangsordningen og ændring af fristerne i nyhedsbrev på skat.dk