Gyldig fra

Nyt lovforslag om ændring af loven om bilafgifter

Motorstyrelsen vil efter vedtagelse af lovforslag vurdere hvilke sager, der er omfattet af forslaget, som får betydning for bilforhandlere, som har benyttet overgangsordning.

Det forventes, at skatteminister Morten Bødskov i begyndelsen af oktober fremsætter et lovforslag, der medfører en ændring af loven om nye bilafgifter (L 203), som blev vedtaget 9. februar 2021.  

Lovforslaget får betydning for de bilforhandlere, der ikke har overholdt fristen for at indsende den nødvendige dokumentation i forbindelse med indgåelsen af bindende købsaftaler.

Det er endnu uvist, hvornår lovforslaget bliver vedtaget. Men i forlængelse af en godkendelse af lovforslaget vil Motorstyrelsen se på de sager, der er blevet afvist, fordi dokumentationen blev indsendt for sent. Det gør Motorstyrelsen for at vurdere, om sagerne er omfattet af det nye lovforslag.

Indtil videre skal bilforhandlerne ikke foretage sig noget. Når lovforslaget er vedtaget, vil der komme yderligere information fra Motorstyrelsen.