Gyldig fra

Registreringssyn på visse typer køretøjer er ugyldige

Færdselsstyrelsen har i en pressemeddelelse oplyst, at registreringssyn på nogle typer køretøjer er ugyldige.

Nyhed opdateret den 26. november 2021 med oplysning om ændring af lov og udstedelse af ny bekendtgørelse. Se nyt afsnit nederst i nyheden.

Færdselsstyrelsen har i en pressemeddelelse gjort opmærksom på, at registreringssyn på en række typer køretøjer er ugyldige, hvis synene er foretaget efter 1. januar 2021. 

Følgende typer køretøjer er omfattet af de ugyldige registreringssyn:

  • nye to- eller trehjulede køretøjer,
  • quadricykler eller påhængskøretøjer dertil,
  • traktorer, påhængskøretøjer eller udskifteligt trukket udstyr dertil,
  • ibrugtagne og konstruktivt ændrede motorkøretøjer eller påhængskøretøjer dertil,
  • ibrugtagne motorkøretøjer, to- eller trehjulede køretøjer, quadricykler, traktorer, påhængskøretøjer eller udskifteligt trukket udstyr, der er importeret fra udlandet og som ikke har et EF-typegodkendelsesnummer registreret.

Da registreringssynene er ugyldige, vil Transportministeriet søge en hastebehandling af et lovforslag, der lægger op til, at registreringssynene bliver gyldige med tilbagevirkende kraft. Det forventes, at forslaget bliver vedtaget ultimo november.

Du kan læse mere om konsekvenserne af de ugyldige registreringssyn i Færdselsstyrelsens pressemeddelelse og i Motorstyrelsens nyhedsbrev om problemstillingen.

Folketinget vedtog den 25. november 2021 lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer nr. 2097af 25/11/2021. Transportministeriet udstedte samtidig en ny bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer nr. 2114 af 25/11/2021. Det betyder, at de registreringssyn, der er foretaget siden 1. januar 2021, og som har været ugyldige, får gyldighed i overensstemmelse med deres indhold, og køretøjerne kan derfor igen værdifastsættes og registreres.