Gyldig fra

Stort behov for målrettet kontrol ved import af brugte biler

Motorstyrelsens pristjek viser, at mange importører af brugte biler værdifastsætter køretøjerne lavere, end de burde, og derfor betaler for lidt i registreringsafgift.

For at øge regelefterlevelsen i forbindelse med import af brugte køretøjer besluttede et enigt Folketing i 2020 at øge kontroltrykket på området fra 10 til 15 procent i 2022. Nu viser Motorstyrelsens pristjek for de seneste tre år, at der er et stort behov for at kontrollere, om bilimportører værdifastsætter brugte biler korrekt.

Pristjek er et redskab, som Motorstyrelsen anvender for at undersøge, om bilimportører værdifastsætter biler korrekt. Motorstyrelsens risikobaserede pristjek viser, at 44 procent af de køretøjer, der blev udtaget til kontrol i perioden 2019 – september 2021, var værdifastsat for lavt af selvanmeldere, der selv kan angive værdien i Motorregistret. Derfor havde de i gennemsnit betalt 21.400 kr. for lidt pr. køretøj i registreringsafgift.

”Tallene viser meget tydeligt, at det er nødvendigt at føre kontrol med selvanmeldere. Importører af brugte biler skal betale den rigtige afgift – hverken mere eller mindre – og vi går målrettet efter de virksomheder, der har udfordringer med at værdifastsætte biler korrekt”, siger underdirektør Claus Holm fra Motorstyrelsen.

Ved hjælp af analyser af selvanmeldernes adfærd kan Motorstyrelsen vurdere, hvor der er størst risiko for snyd med værdifastsættelser, og det er blandt disse virksomheder, at de risikobaserede pristjek gennemføres. Derudover foretager Motorstyrelsen pristjek på tilfældigt udvalgte køretøjer. Disse pristjek viser, at der i gennemsnit blev betalt 16.800 kr. for lidt i registreringsafgift af de køretøjer, der blev udtaget til kontrol. 29 procent af køretøjerne var værdifastsat for lavt.

Hvis Motorstyrelsen konstaterer omfattende snyd, kan forhandlere fx miste retten til at være selvanmelder, eller sagen oversendes til strafferetlig vurdering.

”Der er ingen tvivl om, at vores kontrolstrategi med at fokusere meget på de virksomheder, der rammer skævt i deres værdifastsættelser, virker. Ved at anvende vores mange data om virksomhederne er det lettere for os at se, hvor der skal sættes ind med vejledning og kontrol”, siger Claus Holm.

Yderligere oplysninger:
Journalister: 72 22 15 00
Presse@motorst.dk