Gyldig fra

Ændring af fristerne i overgangsordningen om bindende købs- og leasingaftaler

Motorstyrelsen har offentliggjort nyhedsbrev om, at Folketinget 25. november 2021 har ændret frister i overgangsordningen om bindende købs- og leasingaftaler i lov nr. 203 af 13. februar 2021. Køretøjer kan nu blive omfattet af overgangsordningen, hvis anmodning og dokumentation indsendes til Motorstyrelsen senest 31. december 2021. Motorstyrelsen orienterer også om processen for genoptagelse af de sager, som er blevet afvist, fordi de hidtidige frister ikke har været overholdt.