Gyldig fra

Ændring til bekendtgørelse om registrering af køretøjer og bekendtgørelse om registreringsafgift

Skatteministeren har den 29. december udstedt bekendtgørelse nr. 2296 til ændring af bekendtgørelse om registreringsafgift samt bekendtgørelse nr. 2297 til ændring af bekendtgørelse om registrering af køretøjer. Ændringerne træder i kraft 1. januar 2021.

Ændringerne vedhører blandt andet rettigheder for taksatorer, nedsættelse af standsfradrag, ny frist for at omregistrere køretøjer og ændring af regler om erstatningsnummerplader.