Gyldig fra

Bilag til nyhedsbrev: Eksempler på placering af sidemonterede nummerplader på motorcykler

Motorstyrelsen offentliggjorde i april 2020 et nyhedsbrev om regler for sidemonterede nummerplader på motorcykler. Flere borgere har været i tvivl om den nye praksis, og derfor offentliggør Motorstyrelsen nu dette bilag til nyhedsbrevet med eksempler på lovlig og ulovlig placering af sidemonterede nummerplader.