Gyldig fra

Bindende købs- og leasingaftaler - omberegning - brug af forkert målenorm

Motorstyrelsen har offentliggjort nyhedsbrev om, at vi er i gang med omberegning af registreringsafgiften for køretøjer, som er omfattet af overgangsordningen om bindende købs- og leasingaftaler i lov nr. 203 af 13. februar 2021. Men denne omberegning er ikke endelig for køretøjer, der er registreret med WLTP-målenorm, hvis der eksisterer NEDC2-forbrugstal for disse køretøjer.