Gyldig fra

Dokumentation for klargøringsfradrag

Motorstyrelsen har offentliggjort et nyhedsbrev med en præcisering af kravene til dokumentationen for, hvornår et køretøj kan anses for klargjort. Kan det dokumenteres, at et køretøj er klargjort, skal der ikke gives et klargøringsfradrag på 3 % i forbindelse med en værdifastsættelse. Dette vil alene være relevant i sager om eksportgodtgørelse, hvor en undladelse af at give et klargøringsfradrag medfører en højere eksportgodtgørelse.