Gyldig fra

Fejl i Motorregisteret for visse værditabsberegninger foretaget fra og med 1. juni 2021

Motorstyrelsen har offentliggjort nyhedsbrev om værditabsberegninger, som foretages i Motorregisteret fra og med den 1. juni 2021. Er afgiftsperioden for en leasingaftale m.v. påbegyndt den 17. december 2020 eller tidligere, kan Motorregisteret ikke foretage en korrekt værditabsberegning. Nyhedsbrevet omhandler dog kun de værditabsberegninger, som ikke foretages som følge af en genberegning efter registreringsafgiftslovens § 9 a.