Gyldig fra

Gebyr for anmodning om eksportgodtgørelse stiger

Skatteministeren har vedtaget en ny bekendtgørelse om opkrævning af gebyr i forbindelse med anmodning om eksportgodtgørelse for brugte motorkøretøjer. Det fremgår af bekendtgørelsen, at gebyret for at bede om godtgørelse i forbindelse med eksport stiger til 2.350 kr. Der er også indført regler om tilbagebetaling af gebyret.