Gyldig fra

Genoptagelse og fremtidig administration vedrørende håndtering af transportomkostninger og registreringsudgifter ved værdifastsættelse af brugte køretøjer

Motorstyrelsens har den 9. juli 2021 offentliggjort et styresignal om transportomkostninger og registreringsudgifter i forbindelse med værdifastsættelse af køretøjer.

Det fremgår af styresignalet, at borgere og virksomheder kan få genoptaget en værdifastsættelse, hvis der ikke er reguleret korrekt for transportomkostninger og registreringsudgifter.