Gyldig fra

Grænselukningernes betydning for import og eksport af køretøjer

Motorstyrelsen er i dialog med de relevante myndigheder for at afdække, om lukningen af grænserne kan få betydning for bilbranchen. Import af køretøjer anses som udgangspunkt for et anerkendelsesværdigt formål i Danmark, når transportøren kan dokumentere, at transporten sker som led i udøvelse af erhvervsmæssig virksomhed. Ifølge det oplyste anser de tyske myndigheder ligeledes erhvervsmæssig transport som et anerkendelsesværdigt formål, hvilket betyder, at det fortsat skulle være muligt for eksportører at udføre varer, herunder køretøjer, til Tyskland.

Motorstyrelsen følger situationen tæt og vil så hurtigt som muligt holde bilbranchen orienteret om udviklingen, hvis situationen ændrer sig.