Gyldig fra

Informations- og vejledningstiltag overfor veterankøretøjsejere

Motorstyrelsen har i samarbejde med repræsentanter for veterankøretøjsejere identificeret et behov for mere information og vejledning vedrørende veterankøretøjer. Motorstyrelsen har derfor udsendt et nyhedsbrev om regler og initiativer vedrørende veterankøretøjer.

Motorstyrelsen har i samarbejde med repræsentanter for veterankøretøjsejere identificeret et behov for mere information og vejledning vedrørende veterankøretøjer. Dette er for at sikre, at veterankøretøjsejerne har et bedre kendskab til reglerne om veterankøretøjer og til Motorstyrelsens administration af reglerne.

Motorstyrelsen forventer at kunne udsende informations- og vejledningsmateriale om specifikke emner i løbet af foråret 2020, især i forhold til mere konkrete retningslinjer for bedømmelsen af det såkaldte ”originalitetskrav”.

Motorstyrelsen vil dog gerne på nuværende tidspunkt gøre opmærksom på betydningen af originalitetskravet og muligheden for at søge om bindende svar, samt kort orientere om Motorstyrelsens kontrolaktioner.

Herudover vil vi gerne gøre opmærksom på, at Motorstyrelsen holder arrangementer for veterankøretøjsejere i foråret 2020, hvor det bl.a. vil være muligt at stille spørgsmål til Motorstyrelsens vejledningsmedarbejdere.