Gyldig fra

Køretøjer anmeldt til eksport skal være udført, inden månedsangivelsen kan godkendes

Selvanmeldere skal sikre, at køretøjer, som er anmeldt til eksport på en månedsangivelse, er udført af landet, inden den pågældende månedsangivelse godkendes. Såfremt et køretøj ikke er udført inden den 15. i måneden efter perioden for månedsangivelsen, skal selvanmelder, jævnfør nedenstående retningslinjer, tage kontakt til Motorstyrelsen.