Gyldig fra

Kommende styresignaler på eksportområdet

Motorstyrelsen har offentliggjort nyhedsbrev om kommende styresignaler på eksportområdet. Vi udsender styresignalerne, fordi dele af vores praksis for udbetaling af eksportgodtgørelse er blevet underkendt ved henholdsvis Motorankenævnet, Østre Landsret og Landsskatteretten. Vi har på den baggrund ændret praksis på følgende områder: tidspunkt for værdifastsættelse, frist for udførsel og salg til køber med adresse i Danmark og angivelse på forkert månedsangivelse.