Gyldig fra

Midlertidig mulighed for at føre udenlandsk registrerede køretøjer i Danmark

Borgere med bopæl i Danmark kan indtil videre med henblik på privat hjemtransport føre et udenlandsk registreret køretøj fra grænsen og direkte til vedkommendes bopæl i Danmark.

Motorstyrelsen har modtaget et større antal henvendelser fra danskere, som p.t. befinder sig i udlandet, og som kun har mulighed for at vende hjem ved kørsel i et udenlandsk registreret køretøj. Dette har efter de hidtil gældende regler som udgangspunkt ikke været muligt. 

Men fra og med den 1. april 2020 og indtil den 31. maj 2020 vil det være lovligt og uden registreringsafgiftsmæssige konsekvenser for personer med bopæl i Danmark at føre et udenlandsk registreret køretøj i Danmark på en række vilkår.