Gyldig fra

Motorstyrelsen ændrer procedure for partshøring i pristjeksager

Motorstyrelsen har offentliggjort et nyhedsbrev om, at styrelsen ændrer procedure for partshøring i pristjeksager, hvor Motorstyrelsen regulerer en selvanmelders værdifastsættelse af et brugt motorkøretøj. Fremover gennemfører vi partshøring, før vi sender en afgørelse, og ikke efter vi har truffet afgørelsen. Motorstyrelsen ændrer procedure for partshøring fra 1. oktober 2022.