Niveaulister til værdifastsættelse af motorkøretøjer (Maj 2019)

Niveaulister er et værktøj Motorstyrelsen stiller til rådighed for registrerede virksomheder, der angiver registreringsafgift i forbindelse med afgiftsberegning af brugte køretøjer.

Motorstyrelsens Niveaulister er til brug for prisfastsættelse af de køretøjsmodeller der oftest importeres eller eksporteres, samt enkelte specialkøretøjer.

De ajourførte niveaulister gælder for personbiler, motorcykler, varebiler og busser

Listerne erstatter alle tidligere lister.