Gyldig fra

Ny dom om leasingforhold – markedsmæssige vilkår – hæftelse

Motorstyrelsen har offentliggjort en ny dom om leasingforhold – markedsmæssige vilkår – hæftelse.

Sagen angik, om en leasingvirksomhed hæftede for den fulde registreringsafgift af en Ferrari, der var afgiftsberigtiget efter reglerne om betaling af forholdsmæssig registreringsafgift i registreringsafgiftslovens § 3 b.

Retten fandt, at det var en betingelse efter registreringsafgiftslovens § 3 b om betaling af forholdsmæssig registreringsafgift, at leasingaftalen er indgået på markedsmæssige vilkår. Retten fandt desuden, at den omhandlede leasingaftale, der var indgået mellem interesseforbundne parter, ikke var indgået på markedsmæssige vilkår, og leasingforholdet var derfor ikke omfattet af registreringsafgiftslovens § 3 b.

Leasingvirksomheden hæftede derfor for den fulde registreringsafgift i medfør af registreringsafgiftslovens § 17.

Skatteministeriet blev derfor frifundet.

Læs hele meddelelsen på skat.dk