Gyldig fra

Ny lovgivning – bemyndigelse til skatteministeren til at pålægge erhvervsdrivende indberetningspligt om udbudspriser og salgspriser

Folketinget har den 21. december vedtaget lovforslag L 32 B, der i registreringsafgiftslovens § 10 b, bemyndiger skatteministeren til at fastsætte regler om, at erhvervsdrivende skal indberette udbudspriser, salgspriser og andre oplysninger, der har betydning for prisen på brugte køretøjer, til Skatteforvaltningen.