Gyldig fra

Ny lovgivning – skærpet indsat mod vanvidskørsel samt styrkelse og tilpasning af regler på motorområdet m.v.

Folketinget har den 21. december vedtaget L 32 A, der blandt andet omfatter ændringer vedrørende leasing, tidsfrist for værditabsberegning af brugt leasingkøretøj, tidsfrist for toldsyn, erhvervsmæssig transport af blod og organer samt ligestilling af forsikringsselskaber og taksatorer i forhold til at afmelde køretøjer og registrere reparation eller genopbygning af skadet køretøj.